Az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének hivatala (Office of the United States Trade Representative, a továbbiakban: USTR) évente készít jelentést a kereskedelmi partnereknek minősülő országok (köztük Magyarország) szellemitulajdon-védelmi helyzetéről (Special 301 Report), amelynek keretében a szellemi tulajdonjogok megsértésében élen járó országokról – rövid értékelésekkel ellátott – listákat vezet.

Az ún. Priority Watch Listre a szellemi tulajdon védelmével, az ezzel összefüggő jogérvényesítéssel és a piacra jutással kapcsolatosan – a USTR megítélése szerint – súlyos hiányosságokkal küzdő országok kerülnek, a Watch List pedig az e területeken még hiányosságokat mutató, de a Priority Watch List-re nem kerülő országok jegyzéke.

A 2010. április 30-án közzétett, a 2010-es évre vonatkozó Special 301 Report-ban Magyarországot levették a Watch List-ről, ezzel elismerve Magyarország erőfeszítéseit és eredményeit a szellemitulajdon-védelem területén, kiemelve a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) által 2009-ben kezdeményezett és Magyar Szabadalmi Hivatal által koordinált intézkedéseket. A szellemi tulajdonjogok érvényesítésének hatékonyabbá tételében a USTR különösen fontos és eredményes lépéseknek tekinti Magyarország esetében a jogérvényesítésben részt vevő jogalkalmazó szervek képzését, valamint a lakossági tudatosságnövelés és az internetes kalózkodás elleni fellépés területén – a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégia célkitűzéseivel összhangban – 2009-ben végzett tevékenységet. A USTR méltatta a Verseny utcai piac bezárását. A Special 301 Report-ban Magyarországot a szellemi tulajdonjogok megsértése elleni fellépés hatékonyabbá tétele iránti elkötelezettségének megerősítésére és további határozott intézkedések megtételére ösztönzik.

Kiemelkedő jelentőségű, hogy 2010-ben Magyarország lekerült a Watch List-ről, hiszen 2003 óta minden évben szerepeltették rajta – olyan országok mellett, mint Ukrajna, Románia, Vietnám vagy Mexikó. A USTR által összeállított megfigyelési listák fontos döntéshozatali tényezőkként szolgálhatnak a külföldi befektetők számára az egyes országok piaci körülményeinek és befektetési környezetének felmérése során.

A 2010. évi Special 301 Report elektronikusan elérhető a http://www.ustr.gov/webfm_send/1906 címen.