Az Európai Bizottság tervezeteket tett közzé a versenytársak közötti, úgynevezett horizontális együttműködési megállapodások értékelését szabályozó rendeletekre és iránymutatásra vonatkozóan. A javaslatok célja az, hogy aktualizálják az e területre vonatkozó versenyszabályokat, még egyértelműbbé tegyék az alkalmazásukat, és biztosítsák, hogy a mai változó gazdaságnak megfelelő szerepet tölthessenek be.

Az érdekelt felek 2010. június 25-ig tehetik meg észrevételeiket. A nyilvános konzultációt követően a Bizottság az érdekelt felek hozzászólásainak teljes körű figyelembevételével az év végén fogadja el a szövegek végleges változatát.

Joaquin Almunia versenypolitikai biztos, a Bizottság alelnöke a következőket nyilatkozta: „A Bizottság „Európa 2020” stratégiájában központi helyet foglal el az innováció és a versenyképesség. A versenytársak között létrejött hatékonyságnövelő együttműködési megállapodások – különösen a K+F és szabványosítási megállapodások – tovább erősíthetik Európában az innovációt és a versenyképességet. Az új szabálycsomag biztosítja, hogy a verseny veszélyeztetése nélkül könnyítsük meg a versenytársak közötti együttműködést azokon a területeken, ahol ez hozzájárul a gazdasági jóléthez.”

A verseny kulcsfontosságú a versenyképesebb, összekapcsoltabb, környezetbarátabb, tudáson alapuló és inkluzív társadalom megvalósításához. Az innováció és a források hatékonyabb felhasználása, melynek nélkülözhetetlen alapja a tudás, növeli a prosperitást. Az átalakuláshoz Európának számos eszközre lesz szüksége, köztük a versenyre, amely innovációra és hatékonyságnövelő projektekben való együttműködésre ösztönzi a vállalkozásokat. A verseny csak akkor érvényesül hatékonyan, ha a politikai eszközök – különösen a horizontális együttműködési megállapodásokra hatást gyakorló politikai eszközök – naprakészek, és megfelelnek a piaci tendenciáknak.

A horizontális együttműködési megállapodások értékeléséhez jelenleg két „csoportmentességi” rendelet (a kutatás-fejlesztési (K+F) megállapodásokra vonatkozó 2659/2000/EK bizottsági rendelet és a szakosítási megállapodásokra vonatkozó 2658/2000/EK bizottsági rendelet) és az ezeket kísérő „horizontális iránymutatás” nyújt útmutatást. A két rendelet alapján mentesülnek a versenykorlátozó üzleti magatartásokra vonatkozó uniós tilalom hatálya alól azok a kutatás-fejlesztési, szakosítási és közös gyártási megállapodások, amelyek teljesítik a rendeletekben meghatározott valamennyi feltételt. A horizontális iránymutatás keretet biztosít a horizontális együttműködési megállapodások leggyakoribb fajtáinak – kutatás-fejlesztési, gyártási, beszerzési, kereskedelmi és szakosítási megállapodások – értékeléséhez.

Mivel a jelenlegi két rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti, a Bizottság 2008 decemberében megkezdte a horizontális együttműködési megállapodásokra alkalmazandó szabályok felülvizsgálatát, és széles körű konzultációt folytatott európai vállalkozásokkal és a tagállami versenyhatóságokkal. A véleményekből az derült ki, hogy a jelenlegi rendszer megfelelően működik, bizonyos területeket azonban felül kellene vizsgálni.

Ebből kifolyólag részletesen felülvizsgálták a horizontális iránymutatást, hogy a dokumentum segítségével a vállalkozások nagyobb bizonyossággal állapíthassák meg, hogy egy megállapodás korlátozza-e a versenyt, és amennyiben igen, érvényes-e rá a mentesség.

Az iránymutatás a fontos problémát jelentő szabványosítási megállapodásokra is kitér. A szabványok egyre fontosabb szerepet játszanak az innováció elősegítésében (különösen az IT-szektorban), a hatékony verseny biztosításához azonban kulcsfontosságú a hatékony, nyílt és átlátható szabványosítási eljárás. A frissen szerzett tapasztalatokra építve a szabványosítási fejezet felülvizsgálata során arra törekednek, hogy a szabványosítás eredményeként a fogyasztók részesüljenek a folyamat kínálta konkrét előnyökből.

A létező szabályok változtatására irányuló egyéb fő javaslatok:

Az iránymutatásban:

  • A vállalkozások közötti információcsere értékeléséről szóló fejezet beillesztése;
  • A szabványosításra vonatkozó fejezetben meghatározott általános feltételekkel kapcsolatos útmutatás;
  • Annak egyértelműsítése, hogy a versenyszabályok a közös vállalkozások és anyavállalataik között létrejött megállapodásokra is alkalmazandók-e.

A két rendeletben:

  • A vonatkozó szellemitulajdon-jogok közzététele és a különösen súlyos korlátozások módosítása (a K+F csoportmentességi rendeletben);
  • Második piaci részesedési küszöb bevezetése a belső fogyasztású termékekre vonatkozó szakosítási és közös gyártási megállapodásokra (a szakosítási megállapodásokra vonatkozó csoportmentességi rendeletben);
  • A „potenciális versenytárs” fogalmának egyértelművé tétele, a jövőbeli piaci belépésre vonatkozó, hároméves időszak bevezetése révén (mindkét rendeletben).

A felülvizsgált szövegek a hatályukat vesztő rendeletek és a jelenlegi horizontális iránymutatás helyébe lépnek majd. A szövegek az alábbi internetes címen érhetők el:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/index.html

Az észrevételeket 2010. június 25-ig kell eljuttatni a Bizottsághoz.

Előzmények

A Bizottság több horizontális együttműködési megállapodást is vizsgált már, köztük például a hajóosztályozás ügyet (ld. IP/09/1513) és az IPCom ügyet (ld. IP/09/549).

A horizontális együttműködési megállapodásokra alkalmazandó szabálytervezetet a forgalmazási megállapodásokra vonatkozó új versenyszabályok elfogadását (ld. IP/10/445) követően fogadták el. Ezt követi majd a hónap végén az autóipari ágazatra vonatkozó új szabályok elfogadása.