A magyar néphit boszorkányai – Polonkai Éva tanulmányának célja bemutatni a magyar boszorkányperek történetét a magyar néphit tükrében és felvázolni a boszorkányperek három nagy történeti korszakát, melyek időrend szerint jól elkülönülnek egymástól.

A Szerző írásában kiemelt szerepet kapnak az első korszakba tartozó boszorkányperek, melyeken legerőteljesebben érződik a néphit hatása. Ennek részletesebb bemutatása érdekében célja a dolgozatnak felvázolni a magyar néphit azon elemeit is, melyeket a középkor a boszorkányokhoz kötött. Az elméleti összefoglalást illusztrálásképp a boszorkányperekből vett idézetek színesítik.

A tanulmány teljes terjedelmében letölthető a Jogi Fórum ‘publikációk’ mellékletében