A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. április 27-én, kedden benyújtotta újabb közérdekű keresetét a Fővárosi Bírósághoz, amelyben a New Chance Zrt. általános szerződési feltételeinek egyes kikötéseit támadja valamennyi érintett fogyasztó nevében.

A New Chance Zrt. egyike azon 12 pénzügyi vállalkozásnak, amelyet a Felügyelet vizsgált és a működésében feltárt rendellenességek miatt 2010. február 16-ai határozatában bírsággal sújtott. A társaság szerződéses gyakorlatában feltárt tisztességtelennek minősülő szerződéses feltételekkel szemben a Felügyelet azonban nem hatósági eljárásban, hanem közérdekű kereset formájában tud fellépni.

Hasonlóan a korábban – a Zee Capital Zrt. ellen – benyújtott keresetben foglaltakkal, a Felügyelet most is olyan szerződéses kikötéseket támad, mint a társaság számára indokolatlanul és egyoldalúan kikötött elállási és felmondási jog; az opciós jog 5 éven túli kötelező meghosszabbítása; az adós jogszabály által biztosított valamely jogról való általános érvényű és előzetes lemondásra kötelezése; a biztosítékok halmozott kikötése és ügyfelek hátrányára történő érvényesítése; illetve a díjak jogcímében, mértékében és rendszerében tapasztalható aránytalanság.

A keresettel a Felügyelet ez esetben is azt kéri: a bíróság valamennyi fogyasztónak minősülő félre kiterjedő hatállyal érvénytelenítse a New Chance Zrt. üzletszabályzatában és kölcsönszerződéseiben alkalmazott, súlyosan tisztességtelen szerződési feltétételeket, s tiltsa el a társaságot e feltételek jövőbeni alkalmazásától. A Felügyelet kéri azt is, hogy a bíróság kötelezze a társaságot a tisztességtelennek nyilvánított feltételek bírósági indoklással együtt történő nyilvánosságra hozatalára a New Chance internetes honlapján, két országos napilapban, s egy szakmai lapban. A kért közzététel egyrészt a fogyasztók tájékoztatását szolgálja, másrészt iránymutatást nyújt a piac többi szereplője számára is, és így a nyilvánosság erejével segíti a fogyasztók általános érdekeinek védelmét.

A pernyertesség következményeként az érvénytelenített feltételek alapján az azzal érintett fogyasztók egyéni kereseti kérelmet nyújthatnak be a New Chance Zrt.-vel szemben a bírósághoz káruk, egyéb jogsérelmük orvoslása érdekében.

Amennyiben a közvéleményt érintő fejlemények e keresetekkel kapcsolatban ismertté válnak, arról a Felügyelet a nyilvánosságot tájékoztatja.

Kapcsolódó cikk:

Súlyos törvénytelenségek a lakáshitelezésben – Közérdekű keresetet nyújt be a PSZÁF több pénzügyi vállalkozás szerződései miatt