A Cstv. 85. § (5) bekezdés c) pontja az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter feladatává teszi a felszámolónak és a vagyonfelügyelőnek a felszámolási és a csődeljárásban történő elektronikus kijelölése részletes szabályai megalkotását.

A Magyar Ügyvédi Kamara frissen megválasztott Törvényelőkészítő és Elvi Bizottsága üdvözölte a felszámolási eljárásban a felszámoló kijelölésének transzparenciájára irányuló törekvést, de a minisztériumhoz megküldött észrevételeiben aggályait is kifejezte a Cstv. 27/A. § (1) által megkövetelt szempontok elsikkadása: azaz, a felszámoló szakmai kompetenciája figyelembe vételének mellőzése irányába történő elmozdulás miatt. A tervezet ugyanis felszámoló szakmai kompetenciájának biztosításával kapcsolatban semmilyen rendelkezést nem tartalmaz. Tekintve, hogy a felszámoló cégek között hatalmas különbségek vannak méret, emberanyag, felkészültség, iparági ismeretek, stb. tekintetében, ez komoly gondokat okozhat. Kérdés, hogy a rendelet így a törvényi elvárásnak megfelel-e majd, hiszen a Cstv. 27/A. § (1) olyan kiválasztási rendszert követel meg, amely biztosítja a felszámolandó gazdálkodó szervezet jellemzőihez mérten szükséges szakértelmet.

A MÜK Törvényelőkészítő és Elvi Bizottságának levele letölthető a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapjáról