Az igazságügyi és rendészeti miniszter üdvözölte az ombudsman jelentését, amely a rendvédelmi szervek szolgálatból felfüggesztett hivatásos állományú tagjainak kálváriáját mutatja be. A miniszter intézkedéseket is ígért, miközben a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter már arról tájkoztatta az ombudsmant, hogy ebben a kormányzati ciklusban már nincs lehetőség érdemi lépésekre.

Az országgyűlési biztos jelentésében megállapította, hogy sérti a jogbiztonsághoz, valamint a tisztességes eljáráshoz, munkához valamint szociális biztonsághoz való jogot a szabályozás, amely szerint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás során felfüggesztik. A felfüggesztés idejére, amely akár évekig is eltarthat, sem illetményben sem egyéb ellátásban nem részesülhetnek, eredeti munkakörükben nem foglalkoztathatók, de másik munkahelyen sem tudnak elhelyezkedni. Szünetel a társadalombiztosítási jogviszonyuk és a nyugdíjjogosultság megállapításakor sem veszik figyelembe ezt az időt. Ugyanakkor nem jogosultak a munkanélkülieket megillető ellátásokra sem, mivel a jogviszonyuk jogerősen nem szűnt meg. A jogi szabályozás következtében olyan helyzetbe kerültek, hogy nincs lehetőségük legális munkát vállalni, a családjuk és maguk megélhetéséről gondoskodni, így teljesen ellátatlanná és kiszolgáltatottá válnak.

A szabályozás ugyan az ombudsmani eljárás időtartama alatt megváltozott, és a módosítás következtében a panaszosok szolgálati jogviszonyának felfüggesztését 2010. január elsejével meg kellett volna szüntetni, a vizsgálat azonban feltárta azt is, hogy a rendvédelmi szervek nem tettek eleget a törvényi kötelezettségüknek és nem szüntették meg a felfüggesztések korábbi gyakorlatát.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a jelentésben foglaltakra reagálva arról tájékoztatta a biztost, hogy egyetért a jelentésben foglaltakkal és mielőbb megteszi.a probléma megoldását előmozdító kezdeményezéseket. A miniszterelnöki hivatalt vezető minisztertől a biztos azt kérte, hogy koordinálja az érintettet tárcáknál a felfüggesztések megszüntetését, illetve fontolja meg tárcaközi ad-hoc bizottság felállítását a hasonló szabályozást tartalmazó törvények felülvizsgálatára. A miniszter azonban úgy nyilatkozott, hogy érdemi intézkedés megtételére ebben a kormányzati ciklusban már nincs lehetősége.