Az információs jogok érvényesüléséről tartott közös szakmai napot szerdán az Alkotmánybíróság és az adatvédelmi biztos. Jóri András szankciókat sürgetett: a transzparencia, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságának és a hatékony adatvédelem elősegítése érdekében az adatvédelmi biztos eszköztárában a bírságok kiszabhatóságának megteremtésére lenne szükség -szögezte le a biztos.

Változóban van-e az információs önrendelkezési jog – tette fel a kérdést Paczolay Péter, az alkotmánybíróság elnöke köszöntőjében. Az információs társadalomban, elsősorban az internet hatására megváltozott technikai környezetben hogyan kell hatékonyan védeni a magánszférát – ezt tekintették a fő kérdésnek az előadók. Mikor kell a közérdekű adatok nyilvánosságának a személyes adatok védelme ellenére érvényesülnie, illetve mikor lehet kivételt tenni a személyes adatok védelme alól? Az anonimizált dokumentumok közzététele vajon eléri-e jogalkotó célját, anonim marad-e maga a személy vagy az anonimizálással védett jogalany? – a kérdések a jogi környezet lehetséges változása irányainak elemzését, a jogértelmezési gyakorlat bemutatását célozták.

Jóri András hangsúlyozta, hogy az adatvédelemnek elsősorban mindenkor a magánszemély, és a magánszféra védelmét kell szolgálnia, nem lehet azonban akadálya a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségének. A biztos feladata az információs önrendelkezési jog érvényre juttatása mellett a transzparencia nagymértékü elősegítése, új egyensúly létrehozatala titkosság és nyilvánosság között. Ennek érdekében szükség lenne a szankciók, például a bírságok kiszabhatóságának megteremtésére.

Dr. Pálffy Ilona, az AB főtitkára az Alkotmánybíróság adatszolgáltatási gyakorlatáról, a nyilvánosság biztosításáról, Dr. Csink Lóránt (Alkotmánybíróság) a személyes adatok védelme, mint alapjog nyilvánosság érdekében történő korlátozásának alkotmányos lehetőségeiről beszélt. Kerekes Zsuzsa, az Adatvédelmi Biztos Irodájának munkatársa az információs jog születésének állomásait, jogi környezetét ismertette, felvázolva a további jogalkotás lehetséges irányait. Dr. Balogh Zsolt (AB) kiemelte, hogy a személyes adatok védelmi szintjének megőrzése a terrorizmus elleni harc körülményei között felértékelődött, az emberi méltóság védelmének alkotmányos joga előtérbe került. Fröhlich Johanna, az adatvédelmi biztos munkatársa az alapjog-korlátozó tesztekről adott elemzést.