Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén ötödször foglalkozik a magánnyugdíjról és intézményeiről szóló, az Országgyűlés 2009. december 14-i ülésnapján elfogadott törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatával. A parlament által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök 2010. január 4-én fordult az Alkotmánybírósághoz.

Szó lesz a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 13. § (3) bekezdésének alkotmányosságáról.

Napirendre kerül az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvény egészének alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Megtámadták a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 96. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Megtárgyalják az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 89. § (1) bekezdésének „igazoltan belföldön kívülre” szövegrészének alkotmányosságát.

Napirendre veszik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés f) és k) pontjai alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet is.

Megvizsgálják az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosítására vonatkozó 1999. évi XCIX. törvény 212. § (3) bekezdése alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával összefüggésben.

A társadalombiztosítási támogatással forgalmazható gyógyászati segédeszközök kereskedelmi árrése mint hatósági ár meghatározásának hiánya miatt mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Kedden tűzik napirendre a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 24. § (1) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Megvitatják a parkolási díj, valamint pótdíj befizetéséről szóló 2/2006. Polgári jogegységi határozat, valamint a 2/2005. Közigazgatási és polgári jogegységi határozat alkotmányosságát.

Szóba kerül a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 551. § (1) bekezdésének alkotmányossága.

Megbeszélik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44. § (1) bekezdésének, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Határozattervezet készült az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény egésze és egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

A keddi teljes ülés végén hét végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján