Erőteljesebben érvényesülhet a fogyasztói érdekek védelme, amennyiben a Parlament elfogadja a villamos energia és földgáz hatósági árképzésére vonatkozó jogszabály-módosítási kezdeményezést. A FEOSZ álláspontja szerint azonban a fogyasztók hatékonyabb védelméhez az is szükséges, hogy a szolgáltatók ténylegesen fogyasztóbarát tevékenységet folytassanak, és éljenek a legmagasabb ártól lefelé történő eltérés lehetőségével is.

Új árszabályozási rendszer kialakítását kívánja elérni az a törvényjavaslat, melyet jelenleg az Országgyűlés illetékes bizottságai tárgyalnak. A jogszabály elfogadása esetén a valós költségeket tükröző egyetemes szolgáltatási árak kialakítására lenne mód a földgáz, valamint a villamos energia szektorban.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége üdvözli azt a kormányzati szándékot, melynek alapján méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árszabások kialakítása érhető el. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása esetén a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe kerülne az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia, illetve földgáz legmagasabb hatósági árának rendeletben történő megállapítása, miközben a Magyar Energia Hivatal árelőkészítő szerepe megmaradna.

A módosítással a FEOSZ álláspontja szerint elérhető lenne az átlátható árképzés elvének biztosítása, valamint a fogyasztók hatékonyabb védelme ezen egyetemes szolgáltatások tekintetében. Ez utóbbit segítheti elő az „ármoratórium” alkalmazása is, melynek értelmében az említett rendeletek elfogadásáig a Magyar Energia Hivatal által utoljára jóváhagyott árakat kell alkalmazni.

Mivel a kihirdetett egyetemes szolgáltatói árakat legmagasabb áraknak kell tekinteni, a szolgáltató az ártól lefelé eltérhet. Remélhetőleg a jövőben a szolgáltatók a korábbiakhoz képest sokkal inkább mutatnak majd fogyasztóbarát magatartást, és így a legmagasabb ártól lefelé történő eltérést is alkalmazni fogják.

Szintén védi a fogyasztókat azon rendelkezés, melynek értelmében a szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő egységárak bármely változás esetén a felhasználókat külön is egyértelműen, személyre szólóan, írásban tájékoztatni köteles, és a tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra és a felmondás határidejére is ki kell terjednie.