Mengozzi főtanácsnok C-108/09. számú Ker-Optika ügyben kihirdetett indítványa szerint a kontaktlencsék interneten történő forgalmazását tiltó magyar szabályozás aránytalanul korlátozza az áruk Unión belüli szabad mozgását.

A Ker-Optika egy magyar betéti társaság, amely – más tevékenységek mellett – kontaktlencséket forgalmaz az internetes oldalán.

2008 augusztusában meghozott határozatában az ÁNTSZ megtiltotta a Ker-Optikának az interneten történő kontaktlencse-árusítást egy magyar egészségügyi miniszteri rendelet alapján, amely szerint kontaktlencse csak legalább 18 m² alapterületű üzletben vagy a műhelytől elkülönített helyiségben és optometrista képesítésű személy vagy szemész szakorvos közreműködésével forgalmazható. Mindazonáltal a rendelet megengedi a kontaktlencsék házhozszállítását, amennyiben azt megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy végzi a kipróbálás és a betanítás lehetőségének a biztosításával.

A cég e határozatot megtámadta a Baranya Megyei Bíróság előtt, amely azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy az internetes kontaktlencse-forgalmazást tiltó magyar szabályozás összhangban van-e az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvvel, illetve az áruk szabad mozgásának az elvével.

Mengozzi főtanácsnok indítványában úgy véli, hogy az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvnek nem célja az áruk elektronikus kereskedelmének általános liberalizálása, mivel az irányelv csak e kereskedelem jogi kereteit biztosítja, de nem szabályoz olyan területeket, mint az interneten rendelt áruk szállítása. A főtanácsnok szerint ezért csak azt kell megvizsgálni, hogy a magyar jogszabály összhangban van-e az áruk szabad mozgásának az elvével.

E tekintetben a főtanácsnok megállapítja, hogy mivel a Magyarországon forgalmazott kontaktlencsék túlnyomó része az Unió más tagállamaiból származik, ezért e termékek interneten történő értékesítésének tilalma elsősorban a nemzeti területen kívül tartózkodó gazdasági szereplőket sújtja. A magyar szabályozás tehát korlátozza az áruk Unión belüli szabad mozgását.

Azzal kapcsolatban, hogy e tilalom igazolható-e a közegészség védelmére hivatkozva, a főtanácsnok úgy látja, hogy a vitatott magyar jogszabály ellentmondásos, mivel a szükséges eszközök tárolásához és a vizsgálatok elvégzéséhez elegendő nagyságú minimális alapterülettel rendelkező üzletet követel meg, ugyanakkor engedélyezi a kontaktlencse próbája és adaptációja céljából történő és szakemberek által végzett házhozszállítást.

A főtanácsnok szerint megengedhető a kontaktlencséknek az interneten keresztül oly módon történő forgalmazása, ahol a szállítást szakképesítéssel rendelkező személyek végzik. Ezenkívül az ismételt felírásoknál még a szakemberrel való közvetlen konzultáció követelménye is túlzottnak tűnik, mivel a beteg ilyenkor már ismeri a számára szükséges kontaktlencsét és annak használati módját.

Mindezekre tekintettel a főtanácsnok úgy véli, hogy a közegészség védelme a magyar szabályozásnál kevésbé korlátozó intézkedésekkel is megvalósítható lenne, e szabályozás tehát aránytalanul korlátozza az áruk szabad mozgását.