Csak jövő év január elsejétől lép hatályba a csődtörvénynek az a rendelkezése, miszerint a bíróságok és a felek közötti írásbeli közlés csak elektronikusan történhet, s a csődeljárás iránti kérelem kizárólag elektronikusan nyújtható be.

Az Országgyűlés 313 igen és 48 nem szavazattal fogadta el hétfőn a fideszes Horváth Zsolt által benyújtott törvénymódosítást.

A képviselő a változtatást azzal indokolta, hogy a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala tájékoztatása szerint a bíróságok egyik esetben sem tudnak megfelelni az elektronizált ügyintézési kötelezettségeknek a jelenlegi július elsejei határidőnek, ezért a határidőt 2011. január elsejére módosítják.

A zárószavazás előtt elfogadott módosító indítvánnyal megváltozott a javaslat címe, így a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény módosítása helyett az egyes elektronikus eljárások módosításáról címet kapta.

Az elfogadott módosítások között szerepel az is, hogy a bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő elektronikus kommunikációjára 2012. június 30-t követően a bíróság a hivatalos iratait másik bíróság, közigazgatási szerv vagy más hatóság részére kizárólag elektronikus úton kézbesíttetheti.

Az elektronikus kézbesíttetés alóli kivételt jelent, ha a bíróság által kézbesíttetni rendelt okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás.

Ugyancsak a zárószavazás előtt fogadták el azt a módosító javaslatot, amely szerint ha a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem hivatalból történő elutasításának vagy az ügy áttételének nincs helye, és ha nem kell a felet a hiányok pótlására felhívni, vagy a fél a hiánypótlási kötelezettségének eleget tett, a közjegyző az ellenfél meghallgatása (nyilatkoztatása) nélkül köteles a fizetési meghagyást kibocsátani.

A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül – elektronikus úton beadott kérelem esetén három munkanapon belül – papír alapon bocsátja ki. A közjegyző a fizetési meghagyást elektronikusan bocsátja ki és kézbesítteti a félnek, ha e törvény elektronikus kézbesítést ír elő – áll a módosító indítványban.

Kapcsolódó cikkek:

Űrlapok, pontrendszer, embernap – A fizetési meghagyásos eljárás kiegészítő szabályairól

Júniustól közjegyzők előtt a fizetési meghagyások – Jogi Fórum interjú Dr. Tóth Ádámmal, a MOKK elnökével→