A hétfői parlamenti szavazáson végül kikerült a választási eljárási törvény módosításából az az alkotmányellenes passzus, amely szerint igazolást csak személyesen lehetett volna kérni. A levélbeni igazoláskéréssel már 1991-ben foglalkozott az Alkotmánybíróság, és megállapította: ilyen előírás a választójog gyakorlását kényszerű ok nélkül, aránytalanul korlátozza.

A választási eljárási törvény fideszes képviselők által benyújtott javaslata még tartalmazta azt az módosítási javaslatot, ami szerint “igazolást legkésőbb a szavazást megelőző második napon lehet kiadni”, és azt “csak személyesen lehet kérni.”

Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága azonban hétfőn kezdeményezte a tervezett módosítás elhagyását. Mint indoklásukban rámutattak, javaslatuk célja, hogy az igazoláskérés hatályos szabályozását fenntartsák, vagyis hogy igazolást személyesen, meghatalmazott útján, vagy ajánlott levélben lehet kérni. Ezzel ugyanis elkerülhető az alkotmányellenes helyzet.

Az Alkotmánybíróság (Ab) ugyanis 1991-ben már foglalkozott az igazoláskérés ügyével, a testületet akkor Sólyom László jelenlegi köztársasági elnök vezette.

Az Ab akkor két magánszemély beadványával összefüggésben vizsgálta a kérdést. A két magánszemély sérelmezte azt a jogszabályi előírást, amely szerint az országos népszavazás napján az állandó lakóhelyétől távol lévő választópolgár az ideiglenes lakóhelyén, illetőleg tartózkodási helyén csak akkor kérheti felvételét a választók nyilvántartásába, ha kéréséhez csatolja az állandó lakóhelyén kiállított igazolást, hogy szerepelt a választók nyilvántartásában. Az indítványozók a választójog indokolatlan korlátozásának tekintették, hogy az említett igazolást a választópolgár csak személyesen veheti át, mivel az igazolás átvételét aláírásával köteles hitelesíteni.

Az Ab határozatában arra mutatott rá, hogy a sérelmezett előírás a választójog gyakorlását, s ezáltal lényeges tartalmát kényszerű ok nélkül, aránytalanul korlátozza. Például a munkavégzés, katonai szolgálat, kórházi ápolás, szanatóriumi gyógykezelés vagy egyéb ok miatt állandó lakóhelyüktől huzamosan, illetőleg rendszeresen távol lévő választópolgárok számára is csak akkor teszi lehetővé a választójog gyakorlását, ha a választást megelőző időszak valamely munkanapján kifejezetten az igazolás megszerzéséhez állandó lakóhelyükre utaznak, ami esetenként nem csupán jelentős költséggel és a munkából való távolmaradással jár, hanem megoldhatatlan is – olvasható az Ab határozatában.