Bekerült az alkotmányba a szólás szabadságához való jog és a “közszolgálati médiaszolgáltatás” feladata – a Fidesz javaslatára átírták a sajtó- és véleménynyilvánítás szabadságáról szóló passzust az alaptörvényben.

Az Országgyűlés 262 igen, 66 nem szavazattal és 43 tartózkodás mellett fogadta el a fideszes Cser-Palkovics András és Rogán Antal által kezdeményezett alkotmánymódosítást hétfőn. A képviselők az előterjesztők indítványával egyezően hozzájárultak ahhoz is, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a köztársasági elnöktől a törvény sürgősséggel való kihirdetését.

Az ötelemes médiacsomag részeként, az új parlament megalakulása óta pedig negyedikként beterjesztett alkotmánymódosítással a Fidesz átírta az alaptörvény, a sajtó- és véleménynyilvánítás szabadságáról szóló 61. paragrafusát.

E szerint bekerült az alkotmányba a szólás szabadságához való jog, így – a kihirdetést követő naptól – az alaptörvény kimondja: “a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságához, továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez”.

Változott az a szakasz is, amely szerint a “Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát”, mert a jövőben a sajtó “sokszínűségét” is védik és elismerik.

Új rendelkezés az is, amely szerint a “demokratikus közvélemény kialakítása érdekében mindenkinek joga van a megfelelő tájékoztatáshoz a közügyek tekintetében”.

Új elemként került bele az alkotmányba az is, hogy a “Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás működik közre a nemzeti önazonosság és az európai identitás, a magyar, valamint a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolásában, gazdagításában, a nemzeti összetartozás megerősítésében, illetőleg a nemzeti, etnikai, családi, vallási közösségek igényeinek kielégítésében. A közszolgálati médiaszolgáltatást az Országgyűlés által választott tagokkal működő autonóm közigazgatási hatóság és független tulajdonosi testület felügyeli, céljainak megvalósulása felett pedig az állampolgárok egyes, törvényben meghatározott közösségei őrködnek”.

A médiát érintő törvényekkel kapcsolatos, az Országgyűlés kétharmados többségének szavazatát igénylő passzus pedig a jövőben így szól: “A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól rendelkező törvény, továbbá a médiaszolgáltatások felügyeletéről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”

E szerint tehát nemcsak a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a sajtószabadságról szóló törvény elfogadásához van szükség a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára, hanem a médiatartalmak alapvető szabályairól rendelkező, továbbá a médiaszolgáltatások felügyeletéről szóló törvény elfogadásához is.

Kimarad viszont a 61. paragrafus azon szakasza, amely eddig úgy rendelkezett, hogy “közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezéséről, továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezéséről, illetőleg a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges”.