Negyvenöt fős alkotmány-előkészítő eseti bizottság terjeszt a Ház elé év végéig javaslatot az új alaptörvény alapvető elveiről – döntött a testület létrehozásáról elfogadott országgyűlési határozattal hétfőn az Országgyűlés.

A törvényhozás 304 igen, 16 nem szavazattal és 48 tartózkodás mellett fogadta el a kezdeményezést, amelyet Balsai István és Lázár János fideszes képviselők terjesztettek elő. A javaslat eredeti szövege fideszes módosító indítvány nyomán változott valamelyest – bővült a bizottság feladatait felsoroló rész.

Az eseti bizottság feladata – a határozat végleges szövege szerint – “annak áttekintése és értékelése, hogy a hatályos alkotmány megfelelően tartalmazza-e alkotmányfejlődésünk történelmi értékeit, megfelelően biztosítja-e az emberi és állampolgári jogok legszélesebb körű érvényesülését, illetve annak vizsgálata, hogy az államszervezet alapvető intézményeinek működését meghatározó alkotmányi és törvényi szabályozás eleget tesz-e az alapvető jogok tiszteletben tartására és védelmére vonatkozó állami kötelességnek és a XXI. századi polgári demokráciával szemben támasztott elvárásoknak”.

A testület feladata továbbá, hogy az új alkotmány alapvető elveire vonatkozó országgyűlési határozati javaslatot 2010. december 31-ig az Országgyűlés elé terjessze.

A bizottság 45 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők, a tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást. A Fidesz 26, az MSZP 7, a Jobbik 6, a KDNP 4, az LMP 2 tagot javasolhat.

Az elnökre és három alelnökre a kormánypárti, két alelnökre az ellenzéki képviselőcsoportok terjesztenek elő javaslatot a bizottsági tagságra jelöltek köréből.