Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén először a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdésének, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával foglalkozik.

Kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 362/2009. (IX. 3.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az Országos Választási Bizottság – eljárási és működési szabályait tartalmazó – ügyrendjéről?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 400/2009. (X. 8.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy a társadalmi szervezet működése feletti törvényességi felügyelet a bíróság hatáskörébe tartozzon?”

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 432/2009. (XI. 5.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a Gyurka Tibor, a Nép Oldali Párt elnöke által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg az etnikai alapon történő pozitív megkülönböztetést?”

A testület elé kerül az Országos Választási Bizottság 399/2009. (IX 25.) OVB határozata. Az OVB hitelesítette a T-N. É. és további 26 magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplı kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a nők méltó közéleti szereplésvállalásának elérése érdekében az európai parlamenti, az országgyűlési és a helyi önkormányzati választásokról szóló törvények egészüljenek ki olyan rendelkezésekkel, amelyek előírják, hogy csak olyan listát lehet bejelenteni, amelyen egymás után váltakozva hol az egyik, hol a másik nemhez tartozó személyek szerepelnek?”

Határozattervezet készült az Országos Választási Bizottság 309/2009. (VI. 30.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás vizsgálata tárgyában is.

Napirendre kerül a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 29. § (1) bekezdésének – anyasági támogatásra jogosultságok meghatározó rendelkezésének – alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Megvizsgálják a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet Mellékletének, valamint a rendelet 1. § (4) bekezdése „nyilvántartására” szövegrészének alkotmányosságát.

Szó lesz a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról.

Megvitatják a bírósági végrehajtásról szóló 1995. évi LIII. törvény 170. § (1) és (2) bekezdésének, valamint a 171. §-ának alkotmányosságát.

Megkezdik a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 78. § (6) és (7) bekezdésének, valamint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXVIII. törvény 61. § (3) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát.

Napirendre tűzik a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel összefüggésben előterjesztett, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 421/2009. (X. 29.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvény arról, hogy az Alkotmánybíróságnak – a törvényben meghatározott feltételek szerint – minden évben a Magyar Közlönyben jelentést kell közzé tennie a megelőző évben általa befejezett és folyamatban levő ügyek számáról?”

Kedden hatodszor kerül a teljes ülés elé az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről szóló, az Országgyűlés 2008. október 20-i ülésnapján elfogadott törvény alkotmányossági vizsgálata. A parlament által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök 2008. november 12-én fordult az Alkotmánybírósághoz. Az előadó alkotmánybíró tavaly nyáron az ügyben új tervezetet, úgynevezett Problematikát készített, amelyet szeptemberben tárgyaltak meg az alkotmánybírák. Most először tárgyalják az ügyben készült határozattervezetet.

Megtámadták a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi CVI. törvény 19. § (4) bekezdésének alkotmányosságát.

Szóba kerül a társadalombiztosítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 25. §-ának, és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. §-ának alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Az alkotmánybírák megkezdik a tevékenységre jellemző kereset, azaz a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 9. e) és 86. pontja, 16. § (5)-(6) bekezdése, valamint 25. § (5), (6), (7) bekezdése alkotmányossági vizsgálatát.

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 160/2010. (III. 11.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvényt oly módon, hogy az Alkotmánybíróság székhelye Esztergom helyett Budapest legyen?”

Ugyancsak kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 39/2010. (I. 29.) OVB határozatával szemben. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés módosítsa az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvényt oly módon, hogy az Alkotmánybíróság székhelye ne Esztergomban, hanem Székesfehérvárott legyen?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 119/2009. (IV. 11.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a H. Sz. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. „Egyetért-e azzal, hogy a Büntető Törvénykönyvben a határozott ideig tartó szabadságvesztés általános és az egyes bűncselekményeknél tételesen meghatározott legrövidebb és leghosszabb tartama, valamint halmazati és összbüntetésbe foglalt maximuma egységesen a jelenlegi kétszeresére emelkedjen?”

A keddi teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján