Módosult a versenytörvény: a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnökének felmentését a miniszterelnök kezdeményezheti a köztársasági elnöknél, és kikerül a törvényből az új elnöknek a régi megbízatásának lejártát megelőző három hónapon belüli megnevezése.

Az Országgyűlés 260 igen szavazattal, 92 nem ellenében, 11 tartózkodással döntött. Nemmel szavaztak a szocialista és a jobbikos képviselők. Az LMP képviselői – két nemmel szavazó politikus kivételével – tartózkodtak.

A hatályos versenytörvény szerint a GVH elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A két elnökhelyettes személyére pedig az elnök tesz javaslatot a miniszterelnöknek, akinek az egyetértése esetén a köztársasági elnök kinevezi az elnökhelyetteseket. E szabályok nem változnak.

Az elnök és az elnökhelyettesek kinevezése 6 évre szól a jelenlegi szabályok szerint. Ez most úgy módosul, hogy az elnök továbbra is 6 évre kap megbízást, de az elnökhelyettesek megbízatása az elnök kinevezési időtartamára szól. Így ha valamelyik elnökhelyettest nem az elnökkel együtt, hanem később nevezik ki, akkor a 6 év lejárata előtt, az elnök megbízatásának megszűntekor lejár az ő kinevezése is.

Új eleme a törvénynek az, hogy mind az elnököt, mind pedig a két elnökhelyettest a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök felmenti a tisztsége alól.

Kikerült a versenytörvényből két korábbi szabály. Az egyik szerint a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, elnökhelyettesét az elődje megbízatásának lejártát megelőző három hónapon belül meg kell nevezni, valamint a kinevezéséhez szükséges folyamatot az előző kinevezés lejárta előtt egy hónappal be kell fejezni. A másik hatályon kívül helyezett szabály pedig így szól: a GVH elnökének, valamint elnökhelyetteseinek az e törvény hatálybalépésekor fennálló, határozott időre szóló kinevezését a törvény hatálybalépése nem érinti.

A módosítások a Magyar Közlönyben való megjelenés másnapján lépnek hatályba.