Az Európai Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament július 6-án megszavazta az intelligens közlekedési rendszerekre (ITS) vonatkozó új jogi keretet. Az ITS jelentősen hozzájárulhat a közlekedés tisztábbá, biztonságosabbá és hatékonyabbá válásához. Az elfogadott irányelv célja, hogy meggyorsítsa az innovatív közlekedési technológiák bevezetését Európa-szerte.

Siim Kallas, az Európai Bizottság alelnöke, közlekedésért felelős biztos, a következőképpen nyilatkozott: „Ez az irányelv az ITS összehangolt európai végrehajtásának fontos eszköze. Hatalmasat lépünk előre a kölcsönösen átjárható és zavartalan ITS-szolgáltatások bevezetése és alkalmazása terén, miközben a tagállamok döntési szabadsága megmarad atekintetben, hogy milyen rendszerekbe kívánnak beruházni. A döntés utat nyitott Európában a hatékonyabb, biztonságosabb, fenntarthatóbb, integrált és versenyképes mobilitás felé.”

Az intelligens közlekedési rendszerek különböző közlekedési módok esetében egyidejűleg alkalmaznak információs és kommunikációs technológiákat azok hatékonyabbá tétele érdekében, és minimálisra csökkentik az egészségre, a környezetre, a gazdaságra és az életminőségre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat. A forgalmi torlódások költsége – melynek mértékét az európai bruttó hazai termék 1%-ára becsülik – az ITS bevezetése révén 10%-kal csökkenthető. A személygépkocsikban és a tehergépkocsikban alkalmazott intelligens technológiáknak köszönhetően a közutakon várhatóan évente 5000-rel kevesebb lesz a halálos áldozatok száma.

A július 6-án elfogadott irányelv támogatja az ITS cselekvési terv1 kidolgozását, és célja az ITS közúti közlekedés terén való bevezetésének és alkalmazásának meggyorsítására, valamint koordinálására vonatkozó keret létrehozása, beleértve a más közlekedési módokkal való összekapcsolást is. Fő prioritások: a forgalmi és utastájékoztatás, az e-segélyhívó rendszer és az intelligens tehergépkocsi-parkolók.

Az irányelv értelmében a Bizottság a következő hét évben olyan előírásokat (pl. funkcionális, műszaki, szervezési vagy szolgáltatási rendelkezéseket) fogad el, amelyek az ITS-megoldások versenyképességét, interoperabilitását és folyamatosságát Európa-szerte biztosítják. Ezen kívül a Bizottság – a főbb érdekeltek részvételével – létre kívánja hozni az ITS-tanácsadó csoportot, mely ajánlásokkal látja el a Bizottságot az ITS EU-ban való bevezetése és alkalmazása üzleti és technikai aspektusai tekintetében.

További teendők

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételt követően 18 hónap áll a tagállamok rendelkezésére ahhoz, hogy az irányelvet átültessék nemzeti jogukba.

2010 – Felállításra kerül az európai ITS-bizottság és az európai ITS-tanácsadó csoport.

2011 -  A Bizottság egy munkaprogramot fogad el, a tagállamok pedig kiadják az első jelentést az általuk meghozott intézkedésekről.

További információk: http://ec.europa.eu/transport/its/