A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítására hívta fel a jogalkotó figyelmét Jóri András az Alkotmányügyi bizottság előtt, az államháztartási törvény módosítása kapcsán.

A nemzetgazdasági miniszter 2010. július 2-án az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló törvényjavaslatot terjesztette az Országgyűlés elé. A javaslat hatályon kívül helyezné az államháztartásról szóló törvény azon bekezdését, amely a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek minősíti a magyar állam, a helyi önkormányzat, költségvetési szerv vagy közalapítvány többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságot, és közfeladatot ellátó személynek a nevében eljáró személyt. Így az ezen társaságok, személyek kezelésében lévő vagy tevékenységükre vonatkozó adatok nyilvános adatnak minősülnek.

E rendelkezés a közvagyonnal való gazdálkodás átláthatóságának fontos szabálya, a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog lényeges garanciája.  A korrupció elleni harcot, a közpénzek, a közvagyon transzparenciáját az szolgálja, ha a magyar állam, a helyi önkormányzat, költségvetési szerv vagy közalapítvány többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok adatai továbbra is a közérdekű, közérdekből nyilvános adatok körébe tartoznak – hangsúlyozza az adatvédelmi biztos.

Jóri András ezért felhívta a jogalkotó figyelmét, hogy a törvénymódosítást olyan formában fogadja el, amely a nyilvánosság maradéktalan érvényesülését továbbra is biztosítja, és a közérdekű adatok nyilvánosságával hatékony segítséget nyújt a korrupció elleni küzdelemhez.