Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa kezdeményezte a nemzeti fejlesztési miniszternél a nem állami célú nyilvános repülőrendezvényekre, így a Red Bull Air Race-re vonatkozó részletes szabályozás megalkotását – olvasható az ombudsman hétfői közleményében.

Az ombudsman hangsúlyozta: “A repülőrendezvényekre vonatkozó szabályozás rendkívül hiányos, és ez is vezetett a jogalkalmazási problémákhoz, visszásságokhoz”.

Az ombudsman a verseny elmúlt két évének futamait vizsgálva megállapította, hogy a repülőrendezvény olyan nagy zajjal jár, hogy az veszélyezteti az egészséges környezethez való jog érvényesülését. Ezzel együtt számos szabálysértésre hívta fel a figyelmet. Többek között arra, hogy a hatóság – tévesen – szabadidős zajforrás helyett közlekedési zajforrásnak minősítette a repülőversenyt, amivel egy enyhébb határértéket tekintett irányadónak.

Megjegyezte, hogy a szervező sem a 2008-as, sem a 2009-es rendezvény előtt nem nyújtott be zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet. Hozzátette ugyanakkor, hogy az érintett környezetvédelmi hatóságok, azaz a kerületi önkormányzatok jegyzői sem hívták fel a szervezők figyelmét ezen kötelezettségük teljesítésére.

Ezeken túl a szervezők a tavalyi verseny során is szabálysértést követtek el, amikor a rendezvény első napján nem rendelkeztek sem a légtér használatára, sem a repülőrendezvény megtartására való engedéllyel. Így a rendezvény veszélyeztette a légi közlekedés biztonságát, az élet- és vagyonbiztonságot – tette hozzá.

Fülöp Sándor szerint pedig a rendezvény veszélyt jelentett a Lánchídra is, amely alatt a repülőgépek körülbelül 300 km/h óra sebességgel repültek el.

Az országgyűlési biztos a légügyi, zajvédelmi, örökségvédelmi és építésügyi hatóságoknak azt javasolta, hogy feladatkörükben eljárva alkalmazzák megfelelően a jogkörükbe tartozó eszközöket: egyebek mellett az engedélyezést, a tiltást vagy a bírságot. Továbbá kezdeményezi a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság igazgatójánál, hogy a jövőben esetlegesen megrendezendő Red Bull Air Race repülőrendezvény engedélyezési eljárásakor a jogszabályok, valamint az ombudsman állásfoglalása maradéktalan figyelembevételével járjon el.

Az érintett kerületi önkormányzatoknak pedig azt javasolta, hogy módosítsák a közterületi rendezvényekre és a zajvédelemre vonatkozó helyi rendeleteket a magasabb szintű jogszabályoknak és az egészséges környezethez való jog követelményeinek megfelelően.

A rendezvény szervezőjének, a Master Sky Kft.-nek pedig azt ajánlotta, hogy a jövőben a Red Bull Air Race versenyt olyan helyszínen tervezze, ahol a zaj- és műemlékvédelmi követelmények maradéktalanul érvényesíthetőek, ahol a verseny az egészséges környezethez való jogból fakadó követelményeket nem sérti.

A Red Bull Air Race elnevezésű gyorsasági műrepülő világbajnokság budapesti fordulóját minden évben augusztus 19-én és 20-án tartják. A versenynek 2004 óta ad otthont a Parlament előtti Duna szakasz.