Jogerősen pert nyert a Sláger Rádió az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) ellen – közölte Jakus László, a Sláger Rádió pénzügyi igazgatója szerdán.

Mint közleményében írta, a Fővárosi Ítélőtábla szerdán helybenhagyta a Fővárosi Bíróság (FB) januári ítéletét, amely szerint az ORTT már be sem fogadhatta volna a Neo FM pályázatát, ezért nem nyilváníthatta volna nyertessé, és nem is köthetett volna a céggel műsorszolgáltatási szerződést sem.

A Sláger Rádió “elvárja” az ORTT-től, hogy a jogerős ítéletben foglaltaknak tegyen eleget, azaz haladéktalanul mondja fel a Neo FM műsorszolgáltatási szerződését, és hozzon jogszerű döntést az országos rádiós frekvenciapályázatok ügyében. “Ennek eredménye a Sláger Rádió meggyőződése szerint csak az lehet, hogy a Sláger Rádió visszakapja frekvenciáját” – írta a pénzügyi igazgató.

Mint írta, “minden további halogatás napról napra növeli azt a kárt, amit az ORTT törvénytelen döntésével a Sláger Rádiónak okozott”.

“Az Országgyűlés meghosszabbított ülésszaka lehetőséget biztosít arra, hogy a Parlament megválassza az ORTT hiányzó tagjait, és így a választások óta működésképtelen testület ismét felálljon, és eleget tegyen a jogerős bírósági döntésnek” – szögezte le. Hozzátette: a Sláger Rádió készen áll arra, hogy pályázatának törvényes elbírálása esetén azonnal megkezdje műsorszolgáltatását.

Az ORTT felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Legfelsőbb Bírósághoz

A Fővárosi Ítélőtábla 2010. július 14-én a Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. és a Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. által pályázati eljárás szabályainak megsértése és szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított perben ítéletet hozott. Az Ítélőtábla az elsőfokú bíróság döntését mindkét ügyben teljes egészében helyben hagyta és a felpereseket ismét jelentős összegű perköltség megfizetésére kötelezte.

Az elsőfokú ítélet a Danubius és a Sláger Rádió egyetlen kereseti kérelmének adott helyt. Megállapította, hogy az ORTT jogellenesen járt el akkor, amikor az alaki vizsgálat során nem utasította vissza az Advenio Zrt. és az FM1 Zrt. pályázatát – hangsúlyozza az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) szerdai közleményében. Elutasította ugyanakkor a bíróság a nyertes pályázókkal megkötött műsorszolgáltatási szerződések semmisségének megállapítását, azok haladéktalan felmondását, illetve az eredeti állapot helyreállítását. Elutasította a bíróság azt a kérelmet is, hogy az ORTT jogellenesen írta ki a pályázatot.

Az ORTT abban az egy kérdésben, amelyben a bíróság a felperesek keresetének helyt adott, felülvizsgálati kérelemmel fordul a Legfelsőbb Bírósághoz.

A 14 éve fennálló jogszabályi háttér ellentmondásosságát jelzi, hogy az üggyel kapcsolatban a Legfőbb Ügyészség is vizsgálatot folytatott, és a Fővárosi Ítélőtábláétól eltérő álláspontot alakított ki. – olvasható a Testület közleményében. Az Advenio Zrt szerződésére vonatkozóan megállapította, az ORTT nem követett el törvénysértő mulasztást, miután az Advenio Zrt. műsorszolgáltatóként nem sértette sem a médiatörvényt, sem a megkötött műsorszolgáltatási szerződést. Az FM1 Zrt.-vel szemben hatósági eljárás megindítására szólította fel a Testületet. A Testület 2010. március 10-én az ügyészi felszólalással és indítvánnyal egyet nem értő érdemi döntést hozott.

Előzmények

A Fővárosi Bíróság január 19-én hirdetett határozatot a Sláger Rádió kontra ORTT, FM1 perben. A szóbeli indoklás szerint az ORTT jogellenesen fogadta be azt a frekvenciapályázatot, amelynek eredményeként az FM1 konzorciummal kötöttek műsorszolgáltatási szerződést. A bíróság szerint jogellenes volt, hogy az ORTT nem zárta ki alaki érvénytelenség miatt az FM1-t, hanem pályázatát érdemben elbírálta, és vele szerződést kötött.

Az FB ugyanakkor az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kérelemnek nem adott helyt.

A vitatott pályáztatás során az addig a Sláger által használt frekvenciát a Neo FM koncepciójával pályázó FM1 Konzorcium, míg a Danubius hullámsávjának használati jogát az Advenio Zrt. által működtetett Class FM nyerte el a következő hét évre.

Néhány nappal korábban, január 5-én hasonló, nem jogerős döntést hozott az FB a Danubius Rádió kontra ORTT, Advenio perben. Az FB szóbeli indoklása annyiban helyt adott a felperes érvelésének, hogy a pályázat alaki érvénytelensége – a pályázó tulajdonosi szerkezete – miatt jogsértő volt, hogy az ORTT nem zárta ki az Advenio pályázatát, hanem elbírálta, nyertesnek hirdette ki, és szerződést kötött vele.

Az ORTT tavaly október 28-án a Fidesz, a KDNP és az MSZP által delegált tagok voksával határozott a két országos kereskedelmi rádió műsorszolgáltatási jogosultságának odaítéléséről; a döntést egyhangúlag hozták meg. A kisebbik vételkörzetű, a lakosság 67 százalékát elérő – 2009. november 18-áig a Danubius Rádió által használt – jogosultságot az Advenio Zrt., a nagyobbik, 81 százalékos lefedettséget biztosító, a Sláger Rádió adását továbbító hullámsávot pedig az FM1 konzorcium nyerte el hét évre.

A frekvenciadöntés másnapján – november 30-i hatállyal – lemondott tisztségéről Majtényi László, az ORTT elnöke.

Kapcsolódó cikkek:

Frekvenciapályázatok – Az ORTT elnöke ügyészi vizsgálatot kezdeményez →

Frekventált frekvenciák – Az ORTT botrány hátteréről →

Majtényi László különvéleménye