Az Európai Bizottság július 13-án irányelvjavaslatot terjesztett elő az idényjellegű foglalkoztatásról. A javaslat közös eljárást határoz meg az Unió területére érkező harmadik országbeli idénymunkások belépésére és tartózkodására vonatkozóan, és megállapítja jogaikat.

„A mezőgazdaság, a kertészet és az idegenforgalom területén az uniós munkaadók mind nagyobb mértékben támaszkodnak az Unión kívülről származó munkavállalókra, mivel az ilyen típusú idénymunkára egyre kevesebb uniós polgár vállalkozik. Ugyanakkor az idénymunkások számára – akik gyakran kiszolgáltatott helyzetben vannak – jobb feltételeket és biztos jogi státuszt kell teremtenünk, hogy megvédjük őket a kizsákmányolás veszélyétől. Éppen ezt a célt szolgája az új irányelv, amely meggyőződésem szerint hozzájárul majd az idényjellegű migrációs áramlások hatékony kezeléséhez” – jelentette ki a javaslat kapcsán Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos.

Az irányelvjavaslat azokra a nem uniós állampolgárokra vonatkozik, akik idényjellegű munkavállalás céljából érkeznek valamely tagállam területére. Ebben az esetben a munkavégzés közvetlenül a nem uniós munkavállaló és a tagállamban letelepedett munkaadó között létrejött egy vagy több, határozott időre szóló munkaszerződés alapján történik.

A javaslat külön eljárást vezet be a harmadik országból származó igénymunkások belépésére és tartózkodására, meghatározza jogaikat, és ösztönzi a körkörös migrációt, hogy megakadályozza az idényjellegű tartózkodás állandóvá válását.

A javaslat elsősorban a következőkről rendelkezik:

  • közös fogalommeghatározásokon és kritériumokon alapuló egyszerűbb belépési eljárást vezet be a nem uniós idénymunkások befogadása tekintetében (a közös kritériumok között szerepel például a munkabért is tartalmazó munkaszerződés vagy kötelező érvényű állásajánlat létezése);
  • az egész Unióban érvényes, egységes időhatárt állapít meg az idénymunkavégzés tekintetében (ez naptári évenként 6 hónap);
  • hároméves, több idényre szóló engedélyt vezet be, vagy egymást követő idényekben könnyített újrabelépési eljárást biztosít;
  • meghatározza az idénymunkások munkavégzésének feltételeire alkalmazandó jogi rendelkezéseket;
  • meghatározott területeken a tagállamok állampolgáraival egyenlő elbánást biztosít az idénymunkások számára (egyesülési és társulási szabadság, szociális biztonsági rendszerek, jövedelemfüggő, kötelező, szerzett nyugdíjjogosultság, árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés stb.);
  • lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy munkaerő-piaci vizsgálatot végezzenek, és hogy meghatározzák a befogadni kívánt idénymunkások számát; a javaslat nem hoz létre befogadáshoz való jogot.

Háttér

A javaslat annak az átfogó intézkedéscsomagnak a része, amelyet a legális migrációról szóló 2005. évi politikai terv vázolt fel, és az Európai Tanács 2009. decemberi ülésén jóváhagyott Stockholmi Program is elfogadott. Az Európai Unióban strukturális igény jelentkezik az idénymunka iránt, mivel várhatóan egyre kevésbé áll majd rendelkezésre e területen uniós munkaerő. A jogszerű bevándorlással foglalkozó, jól szervezett szakpolitikai tevékenységnek ezért a továbbiakban is fontos szerepe lesz a munkaerő-piaci hiányok betöltésében és az Uniót a jövőben érő demográfiai kihívások kezelésében.

További információk

Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Bel- és igazságügyi híroldal:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/323