A belföldön még nyilvántartásba nem vett gépjármű megvásárlásakor, ajándékozásakor az Itv. 2. § (3) bekezdése alapján akkor kell illetéket fizetni, ha az így megszerzett gépjárművet Magyarországon vették át.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 18. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi hatálya kiterjed a gépjármű, illetőleg a pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzésére.

Az Itv. 2010. január 1. napjától hatályos 2. § (2) bekezdése a törvény területi hatályát úgy jelöli ki, hogy az ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó rendelkezéseket a belföldön nyilvántartásba vett gépjármű és pótkocsi, illetve az e vagyontárgyakhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok tekintetében is alkalmazni kell.

Ugyanezen § (3) bekezdése kimondja, hogy ingónak, ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak jogügyleten alapuló szerzése esetében – kivéve a belföldön már nyilvántartásba vett gépjárművet és pótkocsit – az Itv. alkalmazható, ha az ingó átadása, a vagyoni értékű jog megszerzése belföldön történt.

Az Itv. 102. § (1) bekezdésének i) pontja értelmében gépjárműnek az olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz minősül – a mezőgazdasági vontató, az önjáró vagy vontatott munkagép, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár kivételével –, amelyet beépített erőgép hajt és nyilvántartásba vételét jogszabály írja elő.

Az illetékkötelezettségnek tehát nem feltétele, hogy a megszerzett gépjármű ténylegesen is szerepeljen a közúti járművek nyilvántartásában, elegendő, ha nyilvántartásba veendőnek minősül.

Ha a jármű szerepel a nyilvántartásban, megvásárlása, illetve ajándékozása, akkor is illetékköteles, ha külföldön vették át. Amennyiben belföldön nyilvántartásba még nem vették a gépjárművet, akkor abban az esetben kell az illetéket megfizetni utána megvásárlásakor, ajándékozásakor az Itv. 2. § (3) bekezdése alapján, ha az így megszerzett gépjárművet Magyarországon vették át.