Az Európai Bizottság kérdőívet dolgozott ki annak érdekében, hogy felmérje az érintettek tapasztalatait a szellemitulajdon-jogok Európai Unión kívüli országokban történő érvényesítéséről.

A Bizottság számára különösen fontos a jogérvényesítési helyzet felmérése azokban a harmadik országokban, melyek az EU kereskedelempolitikája szempontjából kiemelt figyelmet érdemelnek.

A Bizottság a válaszokat elsősorban nem a kormányzati szervektől és hatóságoktól, hanem a civil és a vállalkozói szféra képviselőitől – így például vállalkozásoktól, jogosulti érdek-képviseleti szervektől vagy ügyvédi irodáktól – várja, de természetesen bárki egyénileg is elküldheti válaszait. A válaszadási határidő 2010. október 31.

Minden további információ, valamint maga az online kérdőív az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=IPRsurvey2010