Az Új közoktatási törvény tervezetének vitaanyaga szerint: az érettségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy a tanuló 60 óra önként választott igazolt társadalmi tevékenységet végezzen az érettségi vizsgára jelentkezés időpontjáig.

A középiskolai bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy a tanuló 60 óra társadalmi tevékenységet végzett. A tanuló addig nem jelentkezhet érettségi vizsgára, ameddig nem igazolja a társadalmi tevékenységet. A társadalmi tevékenység célja a tanulók közösségi szocializációja, nevelése pl. az idős emberek tiszteletben tartása érdekében. Gyakorlatban ez az idősek segítését jelentheti, többek között a nehezebb házi munkák elvégzése, bevásárlás, elkísérés, ügyeik intézése, stb. Kérdés az, hogy tanítási időben vagy a tanuló szabadidejében?

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a 60 órás kötelező önkéntes társadalmi tevékenység a négy középiskolai évfolyamra elosztva tanévenként csak 15 óra (3-4 nap) elfoglaltságot jelent!

A megkérdezett szülőket megosztja kötelező társadalmi munka intézményének bevezetése. Sokan egyetértenek azzal, hogy gyermekeik a tanulás mellet olyan közösségi munkát végezzenek, amellyel segíteni tudnak másokon. A szülők fontosnak tartják, hogy gyermekeik a társadalmi tevékenység során átélt élményeiken keresztül olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek nagyban hozzájárulnak érzelmi fejlődésükhöz, szociális érzékenységük kialakulásához.

A szülők ugyanakkor féltik kiskorú gyermekeiket az esetlegesen rájuk leselkedő veszélyektől (szóbeli vagy fizikai bántódás, kihasználás, valamilyen fertőzés, baleset, stb.), ezért fontos, hogy az iskola szervezze a társadalmi tevékenységet, és vállaljon felelősséget a kiskorú gyermekek felügyeletéért. Gondolni kell arra is, hogy bűnöző elemek segítségadás címén úgy jutnak be az idősek otthonába, hogy a társadalmi tevékenységet végző tanulónak adják ki magukat.

Lényeges kérdés, hogyan bizonyítja a tanuló, hol, mikor és milyen társadalmi tevékenységet végzett. Nem fogadható el, hogy video- és hangfelvételekkel, tanúkkal kell bizonyítania, hogy elvégzett valamilyen társadalmi munkát. Véleményünk szerint az önként választott tevékenység bizalmi elven működik, elegendő egy adatlap kitöltése, amelynek tartalma: a tanuló neve, a feladatvégzés helyszíne, időpontja, az elvégzett tevékenység rövid leírása, az érintett személy véleménye és aláírása.

Nem fogadható el, hogy a társadalmi tevékenység idejébe be lehet számítani az iskolában végzett önkéntes munkát, pl., tanterem takarítást, udvar-seprést, konyhai munkát, kerítésfestést, stb., ráadásul az iskola így csökkenti a dologi kiadásokat (pl. kevesebb kisegítő személyzetet vesz fel).

A sajtóközlemény a Szülők Egyesülete a Gyermekekért közhasznú szervezet és a Magyarországi Szülők Országos Egyesülete (MSZOE) közös nyilatkozata.