Ne a jelenlegi szabályozás szerinti kétszeres összeget, hanem csak az alappótdíjat követeljék a közlekedési társaságok a szülőktől, ha a gyermeket jegy nélküli utazáson érik. Szabó Máté ombudsman emellett javasolja a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a pótdíjak jogi szabályozásának áttekintését is.

24 ezer 500 forintos fizetési felszólítást küld ki a szülőknek a Budapesti Közlekedési Vállalat, ha a gyermeket bliccelésen kapták és 30 napon belül nem fizették be a pótdíjat. Az országgyűlési biztosnak ezt az eljárást sok szülő sérelmezte, mert gyermekeik nem mondták el otthon a jegyellenőrzés tényét, így a szülők az idővel jelentősen emelkedő pótdíj fizetéséről sem szerezhettek tudomást.

Az ombudsman jelentésében arra figyelmeztet, hogy a 14 éven aluli gyermekek nem képesek számolni a jogkövetkezményekkel. Sokszor előfordul, hogy elfelejtenek jegyet venni, vagy rosszul osztják be a pénzüket és nem marad a jegy megvételére. Ezekben az esetekben a szülők nem feltétlenül tehetők felelőssé a növekvő pótdíjjal, hiszen elmaradt az értesítésük.

A jelenlegi jegyárakhoz képest a fővárosban eléggé borsos a pótdíj. Két napon belül 6000, utána 12.000 forint, de 30 napon túl, a postai értesítéskor már 24.500 forint – ami a 2011-re megállapított minimálbérnek csaknem az egyharmada.

Szabó Máté ezért kezdeményezte a közigazgatási és igazságügyi miniszternél, hogy dolgozzák ki a 18 év alatti gyermekek pótdíjazásának keret- és részletszabályait. Ezek részeként a közlekedési társaságok csak az alapösszegű pótdíj megfizetését követelhessék a gyermek vagy törvényes képviselője részére postai úton küldött legelső értesítésben, és csak azután növekedhessen a pótdíj.

Az ombudsman vizsgálta a pótdíj, mint szankció jogi szabályozását is. Megállapította, hogy széttagolt, nehezen követhető, összességében felveti a jogbiztonság követelménye sérelmének állandó és közvetlen veszélyét. Az országgyűlési biztos erre utalva felkérte az igazságügyért felelős miniszter arra is, hogy kezdeményezze a pótdíjra vonatkozó teljes jogi szabályozás áttekintését és kezdje meg az újraszabályozás előkészítését.

A jelentés itt olvasható.