Legkésőbb február 15-ig – jövő keddig – lehet az egyszerűsített bevallás választásáról szóló nyilatkozatot eljuttatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) – figyelmeztet az adóhatóság, hozzátéve, hogy a február 15-i határidő jogvesztő hatályú.

A magánszemélyek az idén is választhatják az állami adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallást személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségük teljesítéséhez. Az egyszerűsített bevallást két éve vezette be az adóhatóság. Lényege, hogy az adózó egy nyilatkozattal megbízhatja a NAV-ot, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján készítse el számára a személyre szóló szja-bevallási ajánlatot. A nyilatkozat rendkívül egyszerű, ugyanis nem kell számadatokat feltüntetni, elegendő “x”-szel jelölni az adókötelezettség szempontjából legfontosabb tényeket, például, hogy a magánszemély 2010-ben értékesített-e ingatlant.

Azoknak, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, február 15-ig kell elküldeniük az adóhatóságnak a 1053Ny számú nyilatkozatot, amely az egyszerűsített bevallás választására jogosult személyek esetében megtalálható a bevallási egységcsomagban, illetve letölthető a www.nav.gov.hu internetes oldalról, továbbá beszerezhető az ügyfélszolgálatokon is.

A NAV által elkészített bevallási ajánlatot április 30-ig kapják kézhez az adózók. Amennyiben a bevallási ajánlatban lévő adatok megegyeznek az adózónál lévő igazolásokkal, aláírva vissza kell küldeni az adóhivatalnak, amivel érvényessé válik az adóbevallás. Eltérő adatok esetén az adózó kijavíthatja vagy kiegészítheti a bevallási ajánlatot visszaküldése előtt. Az aláírt bevallás visszaküldésének határideje május 20.

Az egyszerűsített bevallás feltételei

Az egyszerűsített bevallást azok a magánszemélyek választhatják, akik nem kértek munkáltatói adómegállapítást, és az adóévben kizárólag munkáltatótól és/vagy kifizetőtől származó, bevallási kötelezettség alá eső bevételt szereztek, amelyből adót vagy adóelőleget vontak le. Egyszerűsített bevallási nyilatkozatot tehet például az, akinek a bevallásköteles jövedelme ingatlan átruházásából származott (akkor is, ha adókiegyenlítést akar igénybe venni), vagy ingó vagyontárgy értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából (például haszonélvezeti jog, használati jog, földhasználat) vagy termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából, kifizetőtől.

Választhatja
továbbá többek között az is, aki alkalmi munkavállalói könyvvel vagy egyszerűsített foglalkoztatás révén is szerzett bevételt, életjáradékból, osztalékból, értékpapír-kölcsönzésből származott jövedelme, akinek vállalkozásból kivont jövedelme keletkezett, az szja törvényben meghatározott sorrendben kíván összevont adókedvezményeket érvényesíteni, rendelkezni kíván nyugdíj-előtakarékossági és/vagy önkéntes pénztári számla javára, vagy akinek visszafizetendő adókedvezménye keletkezett.

Kérheti az egyszerűsített bevallást az is, aki valamely bevétele után az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szabályai szerint kíván adózni, ha az Ekho-törvény szerinti különadó fizetésére nem kötelezett, valamint a kifizetőtől nem vállalta át az ekho megállapítását, bevallását és megfizetését, továbbá jogszerűen választotta ezt az adózási módot, és a kifizető az őt terhelő adót levonta.

Nem választhatja az egyszerűsített bevallást, akinek egészségügyi hozzájárulásra előlegfizetési kötelezettsége keletkezett, aki az adóévben tartós befektetésből származó jövedelmet vagy a 98 százalékos különadó hatálya alá tartozó bevételt szerzett.

Az szja törvény rendelkezései szerint nem adhatnak be ilyen nyilatkozatot az egyéni vállalkozók, bizonyos feltételek fennállásakor a mezőgazdasági őstermelők, vagy akik az ingatlant – egyéni vállalkozónak nem minősülő – bérbe adó magánszemélyként értékcsökkenési leírást számolnak el az szja törvény 11. számú mellékletének rendelkezése szerint. Akinek privatizációs lízingből, árfolyamnyereségből származott jövedelme, aki fizető-vendéglátó tevékenységére tekintettel a tételes átalányadózást választotta, akinek 2010-re áthúzódó végkielégítés miatt (is) van adókötelezettsége vagy a 2010-ben kapott végkielégítését az adóévek között megosztja, ugyancsak nem választhatja az egyszerűsített bevallást. A nyilatkozat választásának részletes feltételeit a kitöltési útmutató tartalmazza.