Az MKE Jogi szekció célja a jog- és államtudományi, közigazgatási gyűjtőkörű könyvtárakban működő könyvtárosok, információs szakemberek, és valamennyi, a könyvtári és a jogi szakterület művelésében érintett szakember számára szervezett lehetőség biztosítása az együttműködésre, tapasztalatcserére, informális továbbképzésére, érdekeik képviseletére.

A jogalkotást, a jogalkalmazást, a jogi tudományok oktatását napjainkban több mint kétszáz szakképzett könyvtáros és jogvégzett információs szakember támogatja ma Magyarországon. A Jogi szekció alapítói fontos célnak tekintik a fent említett területen működő jogi könyvtárak, könyvtárosok közötti együttműködés erősítését és érdekeinek képviseletét. Ezért időszerűnek látták egy jogi szakmai közösség létrehozását, s ehhez a legmegfelelőbb keretnek pedig a Magyar Könyvtárosok Egyesületét (MKE) tartották.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Jogi szekciója megalapítása céljából és az együtt gondolkodás elindításához 2011. január 28-án a szakmai fórumra került sor az OITH Magyar Bíróképző Akadémián (MBA). A szakmai fórum és megbeszélés eredményképpen a jogi egyetemi könyvtárakban, az Alkotmánybíróságnál és a bírósági könyvtárakban, a megyei és városi könyvtárakban, az ügyvédi kamarában, a jogi szakkönyvtárakban (törvényhozás, államigazgatás, kutatóintézet), a jogi kiadóknál dolgozó könyvtárosok, jogász-könyvtárosok, jogászok, szándéknyilatkozatot írtak alá a Jogi szekció létrehozására, illetve a megbeszélésen résztvevők többsége egy belépési nyilatkozat kitöltésével is kifejezte csatlakozási szándékát az MKE Jogi szekciójához. A szakmai fórum résztvevői szándéknyilatkozatban tájékoztatták az MKE Elnökségét a szekcióalapítási elképzelésekről. Az MKE Elnöksége a benyújtott hivatalos dokumentumok alapján egyhangúan hagyta jóvá 2011. február 10-én a Jogi szekció megalakítását, valamint fogadta el az MKE Jogi Szekció szakmai céljait és érdekeltségeit.

Az MKE Elnökségének hivatalos jóváhagyása alapján a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Jogi Szekciója 2011. március 4-én tartotta alakuló ülését a Budapesti Ügyvédi Kamara székházában. Az alakuló ülésen megjelentek megerősítették a 2011. január 28-i szakmai fórumon tett szándéknyilatkozatukat és hivatalosan is döntöttek a Jogi Szekció megalakításáról. Ezt követően megvitatták és elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A jelöléseket követően a Jogi Szekció titkos szavazáson választotta meg tisztségviselőit.

„Az MKE Jogi szekció célja a jog- és államtudományi, közigazgatási gyűjtőkörű könyvtárakban működő könyvtárosok, információs szakemberek, és valamennyi, a könyvtári és a jogi szakterület művelésében érintett szakember számára szervezett lehetőség biztosítása az együttműködésre, tapasztalatcserére, informális továbbképzésére, érdekeik képviseletére – a Magyar Könyvtárosok Egyesületének céljaival összhangban, a szakterületi sajátosságoknak megfelelően.1

A Jogi szekció célul tűzi ki a hazai jogi szakkönyvtári munka helyzetének és fejlődési lehetőségeinek áttekintését, a jogi szakkönyvtárak szerepének erősítését és korszerű információs szolgáltatások nyújtását szakemberek és az állampolgárok számára. A nemzetközi szakkönyvtári gyakorlatot tanulmányozásával megszerzett ismereteket, tapasztalatokat a Jogi szekció igyekszik beépíteni a hazai jogi könyvtári környezetbe. A Jogi szekció minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a jogi könyvtárosok és könyvtárak között erősödjön a szakmai együttműködés és felhívják a szakma és széles közvélemény figyelmét a jogi könyvtárakban fellelhető értékekre.

A Jogi szekció számos lehetőséget nyújt a csatlakozás révén a tagok számára: hazai és külföldi előadásokon, szakmai konferenciákon, vitaüléseken, tanfolyamokon, tanulmányutakon való részvétel; szakmai fejlődés erősítése, szakmai publikálás támogatása, közös pályázatok elkészítése és hazai és külföldi szakmai szervezetekkel és intézményekkel való szoros együttműködés elősegítése.

Az MKE Jogi szekció első hivatalos rendezvényére a Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klubja keretein belül kerül sor 2011 áprilisában. A Jogi szekció két tagja szakmai előadással is gazdagítja a programot. Dr. Schenk Borbála és Dr. Karoliny Eszter képviselik a Jogi szekciót a szakmai rendezvényen. A Jogi szekció kezdeményezte, hogy a 2011. július 13-17-ig Pécsen rendezésre kerülő MKE 43. Vándorgyűlésén a Szekció szakmai előadásokkal is képviseltesse magát. A program összeállítása és az előadók felkérése jelenleg zajlik.

A Jogi szekció számos területen indítványozta az együttműködést a résztvevő intézmények, könyvtárosok között: pl. a jogi szakterület állománygyarapítási összehangolása, közös katalogizálási irányelvek kidolgozása, közös tárgyszó- jegyzék létrehozása, digitalizálás a jogi szakterületen, jogi szaktájékoztatás oktatási tapasztalatainak megosztása, hagyományos és online jogi forrásokhoz való hozzáférés, közös pályázatok, kiadványcsere, kiadókkal való szoros együttműködés, a könyvtári jog nemzetközi – elsősorban európai- jogi aspektusai, a kulturális életre vonatkozó jogszabályok hatásvizsgálata stb. A Jogi szekció a jövőben szakmai rendezvények keretében szeretné megvitatni pl. a nyílt hozzáférés avagy open access, a Creative Commons, a szerzői jog aktuális kérdéseit.

Az MKE Jogi szekciója nyitott minden érdekelt és érdeklődő szakember számára. A Jogi szekció szakmai rendezvényeiről és programjairól a z MKE hivatalos honlapján – lehet bővebben információkat megtalálni. Természetesen az érdeklődésére számot tartó eseményekről és szakmai programokról a szekció vezetősége hírt fog adni a Jogi Fórumon is.

Az MKE Jogi szekció elérhetőségei és vezetősége:

Elnök: Sándor Gertrud – Zala Megyei Bíróság, dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtár

Titkár: Gerencsér Judit – OITH Magyar Bíróképző Akadémia

Vezetőségi tagok: Hamar Zsuzsanna – PTE Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár, Nyikosné Szabó Ibolya – Győri Ítélőtábla Szakkönyvtára, Dr. Redl Károly – Országgyűlési Könyvtár

Elérhetőségek:

Honlap: http://mke.info.hu/jogiszekcio/, http://mke.info.hu/groups/jogi-szekcio/
E-mail cím: az-mke-jogi-szekcio-levelezlistaja@googlegroups.com
Székhely: Zala Megyei Bíróság, 8900 Zalaegerszeg, Várkör 2.