Az európai szemeszternek megfelelően a magyar kormány 2011. április 15-én elküldte az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak a magyar Konvergencia Programot.

A Konvergencia Program – amely a Széll Kálmán Terven alapul – az uniós követelményeknek megfelelően mutatja be a középtávú makrogazdasági és költségvetési pályát, valamint azokat a Magyarország megújítására vonatkozó intézkedéseket, amelyek a foglalkoztatás növelése, a gazdasági növekedés erősítése, az ország versenyképességének javítása, valamint az államadósság csökkentése érdekében elengedhetetlenek.

A magyar kormány mellett valamennyi uniós kormány április folyamán juttatja el konvergenciaprogramját az uniós intézményekhez, amelyeket a Tanács és az Európai Tanács véleményez még a következő évi nemzeti költségvetések elfogadása előtt.

Az Európai szemeszter

Az európai szemeszter képezi az európai szintű gazdasági kormányzás alapját, amelyben a tagállamok a Stabilitási és Növekedési Egyezmény szabályai, illetve az Európa 2020 stratégia szerint összhangba hozzák a közös uniós célkitűzésekkel makrogazdasági és költségvetési politikájukat, valamint szerkezetireform-intézkedéseiket.

Az idei évtől kezdve a Bizottság minden januárban előterjeszti majd az Unió gazdasági helyzetét és a fő kihívásokat elemző éves növekedési jelentését (Annual Growth Survey), amely egyben ajánlásokat is tartalmaz a tagállamok számára, erre idén január 12-én került sor. A növekedési jelentést megvitatják az Európai Parlamentben és a Tanácsban egyaránt, ez a jelentés szolgál alapjául azoknak az iránymutatásoknak és következtetéseknek, amelyeket az Európai Tanács tavaszi ülésén fogad el, és amelyek nyomán a tagállamok áprilisban véglegesítik középtávú költségvetési stratégiájukat és nemzeti reformprogramjaikat. Ezzel egy időben nemzeti reformprogramokat alakítanak ki, amelyekben meghatározzák az olyan területekkel kapcsolatos politikáik megerősítésére irányuló intézkedéseket, mint például a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás. Mindezen programokat egymással egyidejűleg, áprilisban terjesztik elő. Az áprilisban benyújtott programok alapján az Európai Tanács és a Tanács minden év júliusában további szakpolitikai tanácsadással szolgál a tagállamok számára, mielőtt még azok véglegesítenék a következő évre vonatkozó költségvetéseiket.

Ha a tagállamok a megadott határidőre elkészítik nemzeti reformprogramjaikat, illetve stabilitási vagy konvergencia programjaikat, a második negyedévben a Bizottság időben – május végéig – elkészítheti a programok értékelését.

A magyar Konvergencia Program a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján olvasható (angol nyelven).