Az internet térnyerésével egyidejűleg több, a meglévő emberi kapcsolatok ápolására és új ismeretségek kötésére alkalmas kommunikációs csatorna nyílt meg, azonban ezzel együtt jár sajnálatos módon a visszaélések számának növekedése is.

Sok fogyasztó számol be ugyanis panaszában arról, hogy valamilyen atrocitás érte, érdemes tehát fenntartással kezelni az egyre népszerűbb közösségi portálokat. 

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez beérkezett panaszokból kiderül, hogy a közösségi oldalakkal kapcsolatban a fogyasztói tudatosságot javítani kell. Sokan ugyanis nem gondolnak bele annak következményeibe, hogy az általuk megosztott képeket és információkat bárki láthatja, olvashatja és azokat nem egyszer elítélendő célokra használják fel. 

Ráadásul a felhasználó által publikussá tett személyes adatok szinte egy kattintással megszerezhetőek, amelyek későbbi felhasználását már nem tudjuk nyomon követni. Könnyen sérülhetnek a fogyasztók személyhez fűződő jogai, így például a jóhírnévhez fűződő jog, valamint elképzelhető, hogy közzétett képeinkkel egyéb módon is visszaélnek. Ennek bekövetkezte esetén polgári peres eljárást indíthatunk személyhez fűződő jogaink megsértése miatt. Rágalmazás vagy becsületsértés esetén pedig az elkövető büntetőjogi szankciókkal is számolhat. 

További veszélyeket rejt, ha nem járunk el fokozott körültekintéssel az egyes kéretlen körüzenetek kapcsán. Ezek ugyanis jobbára valótlan információkat tartalmaznak, sőt, gyakori hogy annak feladója egy számítógépes bűnöző, akinek az egyetlen célja csupán bankszámla adataink megszerzése és anyagi haszon szerzése a fogyasztók kárára. 

Mindezek miatt rendkívül fontos a megelőzés, ezzel az, hogy a magunkról megadott információk körét mindig a lehető legminimálisabbra szűkítsük. Kerüljük az olyan adatok közzétételét, amely azonosíthatóvá teszi személyünket, így például telefonszámunkat és e-mail címünket ne tegyük közzé, ugyanígy figyelni kell arra, hogy lakcímünket vagy korábbi iskoláinkat ne nevezzük meg. Sohase közöljünk a már említettek miatt ránk vonatkozó pénzügyi adatokat.

Gondoljuk meg azt is, hogy milyen képeket teszünk publikussá, hozzászólásaink és véleményünk tartalmát pedig annak tudatában formáljuk, hogy az bármikor nyilvánosságra kerülhet. Sosem tudhatjuk ugyanis, hogy azokat hol látjuk viszont, ez pedig kihatással lehet személyünk mások általi megítélésére. Végül azt sem szabad elfelejteni, hogy a technika vívmányait kihasználva az egyes munkáltatók humán erőforrás specialistái gyakorta tudakozódnak előzetesen az állásra jelentkezőről, annak közösségi oldalát felkutatva.