Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy egy egyesület alkotmánysértően működik, tevékenységével bűncselekményt valósít meg, vagy mások jogait és szabadságát sérti, a főügyészség a bíróságon pert indít az egyesület feloszlatása érdekében.

A távirati iroda azért kereste meg a megyei főügyészséget, mert a vádhatóság törvényességi felügyeleti eljárást folytat a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület tevékenyégével kapcsolatban.

Futó Sándor az eljárással kapcsolatban, hangsúlyozottan általánosságban elmondta: a törvényességi felügyeleti eljárás keretében az ügyészség vizsgálja, hogy az adott egyesület működése megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, eljárásai és döntései törvényesek-e, tevékenységük sérti-e mások érdekeit.

Az eljárás eredményeként, ha az ügyészég azt állapítja meg, hogy az egyesület működése sérti a jogszabályokat, saját hatáskörben intézkedhet a törvényes működés helyreállítása érdekében. Amennyiben az ügyészi felhívásnak az egyesület nem tesz eleget, az ügyészség a törvényesség helyreállítása érdekében bírósághoz fordulhat.

Az ilyen súlyú jogszabálysértéseken túlmenően, ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy az egyesület alkotmánysértően működik, tevékenységével bűncselekményt valósít meg, vagy mások jogait és szabadságát sérti, a főügyészség a bíróságon pert indíthat az egyesület feloszlatása érdekében.