Az Alkotmánybíróság után újabb alapjogok védelmére hivatott intézmény esik áldozatul az állami hatalom központosító törekvéseinek. A TASZ szerint az adatvédelmi biztos hatósággá degradálása veszélyezteti az állam átláthatóságának biztosítását szolgáló szabályok érvényesítését, csökkenti az alapjogvédelem jelenlegi szintjét.

  • 1. Az információs jogok biztosának kiemelkedő fontosságú feladata a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása. Amennyiben az Országgyűlés által választott szervből egy formálisan független, de az államigazgatási hierarchiába tartozó hatóság lesz, az egyértelmű gyengülést jelent, hiszen a közérdekű adatok nyilvánosságát elsősorban éppen azzal végrehajtó hatalommal szemben kell majd biztosítania a hatóságnak, amelytől a léte függ. A csak kivételes esetekben elmozdítható ombudsman nagyfokú függetlensége kellemetlen a titkolózásra hajlamos hatalom számára.
  • 2. A új Alkotmány nem biztosítja az információs jogokért felelős hatóságnak a jogszabályok utólagos normakontroll-kezdeményezési jogát az Alkotmánybíróságnál, amely kiemelkedően fontos jogvédelmi eszköz.
  • 3. A hatósági működés következménye lesz az általános jogvédelem háttérbe szorulása, csökkenhet a biztos saját kezdeményezésére indított vizsgálatok száma, és az egyéni, reaktív jogvédelem nyer teret a generális, preventív jogvédelem kárára. A TASZ szerint a kiemelkedő fontosságú információs jogok megfelelő védelméhez szükséges az állam és a polgárai közötti közvetítő szerepet betöltő ombudsmani intézmény fenntartása.
  • 4. A titoktörvény alapján minősített adatok esetében a hatályos jogszabályok szerint kizárólag az adatvédelmi biztos eljárása jelenthet jogorvoslatot. A parlamenti biztosi státusz megszűnése azt is jelenti, hogy a titokminősítések érdemi független kontrollja megszűnne Magyarországon.
  • 5. A biztos működése során eljárt magánszférához tartozó más részjogosultságok ügyében is, így például hang- és képmásvédelemmel, levéltitokkal, magántitokkal kapcsolatos visszásságokat is vizsgált. Hasonlóan szélesen értelmezve az információszabadságot, több állásfoglalás született a tudományos kutatás szabadsága kapcsán is. Hatóságként nem nyílik majd lehetőség a magánszféravédelem és az állami átláthatóság más elemeinek védelmére, azaz szűkül az alapjogvédelem.

Az Országgyűlésnek felelős adatvédelmi biztos megszüntetése a hatalommegosztás elvét sérti, a kormány hatalmát növeli, eltávolítja jogrendszerünket a parlamentáris berendezkedéstől.” – jelentette ki Hüttl Tivadar, a TASZ Adatvédelmi és Információszabadság programjának vezetője.

A teljes álláspontot itt olvashatja