Az e heti kétnapos ülés során az Országgyűlés többek között dönt a gyöngyöspatai eseményekhez kapcsolódóan a polgárőrségről szóló törvénymódosításról, illetve tárgyalni kezdi a Büntetőt Törvénykönyv szigorítását is.

Az e heti kétnapos ülés során az Országgyűlés többek között dönt a gyöngyöspatai eseményekhez kapcsolódóan a polgárőrségről szóló törvénymódosításról, illetve tárgyalni kezdi a Büntetőt Törvénykönyv szigorítását is, amellyel létrejön a költségvetési csalás büntetőjogi fogalma, és akár 2 év szabadságvesztéssel lesz büntethető a szociális támogatásokkal, és társadalombiztosítási ellátással való visszaélés.

Hétfőn a délután egy órakor kezdődő ülésen a képviselők szavaznak az Emberi jogi bizottság által javasolt, a polgárőr törvény szigorításáról, melynek szükségességét a Gyöngyöspatán történt események is indokolják. Hétfőn utolsó napirendi pontként a képviselők megtartják a részletes vitát a gyöngyöspatai eseményeket feltáró eseti bizottság létrehozását kezdeményez határozati javaslatról.

Szavaznak a módosító javaslatokról többek között a Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter által kezdeményezett, az „Összefogás az államadósság ellen alap” befizetéseiről szóló törvényjavaslathoz kapcsolódóan, illetve a Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter által benyújtott, a házasságkötésről, anyakönyvezésről és névviselésről szóló javaslathoz kapcsolódóan. Szintén a módosító javaslatokról szavaznak a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló javaslathoz kapcsolódóan, illetve a kormánytisztviselők és köztisztviselők jogállásáról szóló törvénymódosításokhoz kapcsolódóan.

Ezek után általános vita lesz a világörökségről szóló törvényjavaslatról, melyet Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter terjesztette a Ház elé, valamint a Mozgóképről szóló fideszes javaslatról.

Döntenek a képviselők a bunyevác kisebbségi népcsoport hivatalos elismerését kezdeményező határozati javaslatról, valamint a Navracsics Tibor és Horváth Zsolt által beterjesztett, az állami vagyonról szóló javaslatról, mely a Herendi Porcelánmanufaktúra tartós, közvetlen állami tulajdonba vételéről szól.

Kedden, a reggel kilenckor kezdődő ülés során általános vita lesz a Navracsics Tibor miniszter által javasolt és a Széll Kálmán Tervhez kötődő Btk. szigorításról, amely két új tényállást, a költségvetési csalást és a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti jutatással való visszaélést vezetné be a törvénybe. Emellett általános vita lesz a Matolcsy György által beterjesztett, a lakásszövetkezetekről, valamint társasházakról szóló törvénymódosításról is, mely szerint a bíróság ügygondnokot rendelhetne ki, ha a lakásszövetkezet tagja nem veszi át fizetési felszólítását, végrehajtás esetén pedig a végrehajtó is megtehetné ezt.

Továbbá folytatódik a vita a világörökségről szóló törvényjavaslatról, illetve a személyi jövedelemadóról, valamint államháztartási törvényről szóló fideszes javaslatról, amely a megszűnő alapítványok, közalapítványok feladatát átvevő Wekerle Sándor Alapkezelő, illetve más közhasznú non-profit gazdasági társaság által nyújtott közcélú juttatások adómentességének fenntartását szolgálná.