A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nyilvános konzultációra hívja a piaci szereplőket, ügyvédi irodákat és egyéb érdekelt feleket.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nyilvános konzultációra hívja a piaci szereplőket, ügyvédi irodákat és egyéb érdekelt feleket a fúziós eljárásokkal, különösen a GVH által alkalmazott fúziós űrlappal, a GVH-val folytatott konzultációkkal, a feltételekkel és kötelezettségekkel kapcsolatos eljárással, valamint a fúziós bejelentési küszöbszámok alkalmazásával összefüggésben rendelkezésre álló gyakorlati piaci tapasztalatok összegyűjtése érdekében.

A Gazdasági Versenyhivatal célja a konzultációval, hogy fúziós eljárásrendjét a gazdasági szereplők és gyakorlati szakemberek tapasztalatainak a felhasználásával is fejlessze, hatékonyabbá tegye. Jelen egyeztetés egy átfogó felülvizsgálati program első lépése, melynek során a kialakuló fejlesztési irányokról a GVH további nyilvános egyeztetéseket is folytat majd.

A GHV az érdekeltek észrevételeit 2011. június 20-ig várja írásban. A kérdőívet itt olvashatják.