A kormány tegnap elfogadta a NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságának Semmelweis Tervét, amit fél éves társadalmi és szakmai egyeztetés előzött meg – jelentette be Nagy Anna kormányszóvivő.

A kormány felhatalmazást adott a végrehajtásához szükséges intézkedések előkészítésére, az egészségügyi ágazat hatékonysági tartalékainak feltárására.

 

A kormánydöntés ismertetésével kapcsolatos sajtótájékoztatón Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter kiemelte, hogy az ágazati vezetés az egészségügy megmentése és újjáépítése érdekében első lépésként tavaly év végén hozta nyilvánosságra a Semmelweis vitairatot, amely a koncepcióba illő javaslatok figyelembe vételével nyerte el jelenlegi formáját.

 

Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár a Terv kiemelt pontjainak ismertetése előtt emlékeztetett arra, hogy az egészségügyi ellátórendszer jelenlegi struktúrájában és kapacitásaival mára fenntarthatatlanná vált, ezért a további működéshez az azonnali és átfogó intézkedések megtétele halaszthatatlan. Az államtitkár ezt követően részletesen ismertette azokat a konkrét beavatkozási irányokat és intézkedéseket, amelyekhez az államtitkárság megkapta a kormány támogatását.

 

A tegnapi döntés értelmében a kormány:

  • egyetértett azzal, hogy 1-1,6 millió lakos ellátásáért felelős, térségi egységekre épülő állami egészségszervezési intézményrendszer jöjjön létre, a népegészségügyi intézményrendszer átalakításával;
  • egyetértett azzal, hogy állami és térségi egészségszervezési rendszer jöjjön létre;
  • felkérte az államtitkárságot a betegút-szervezés szervezeti modelljeinek kidolgozására;
  • egyetértett egy módszertani központ kialakításával a GYEMSZI keretében;
  • egyetértett azzal, hogy az állami egészségszervezési rendszer bevezetése, az egészségügyi ellátó struktúra átalakítása az Új Széchenyi Tervben rendelkezésre álló forrásoknak a Semmelweis Tervben ütemezett, hatékonyabb felhasználásával valósuljon meg;
  • a főváros tekintetében elfogadta a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló fekvőbeteg-ellátó egészségügyi intézmények állami tulajdonba vételéről szóló előterjesztést, továbbá egyetértett azzal, hogy a korábban egészségügyi célt szolgáló és az átalakítások során felszabaduló egészségügyi ingatlanok esetleges értékesítéséből származó bevétel kizárólagosan az egészségügyben legyen felhasználható;
  • felkérte az egészségügyi államtitkárságot, hogy dolgozza ki a három budapesti sürgősségi centrum kialakítására vonatkozó koncepciót, a fővárosi és Pest megyei, az egyházi és szakkórházakat pedig integrálja az egységes sürgősségi-elektív hálózatba;
  • egyetértett az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ létrehozásával;
  • döntött arról, hogy az államtitkárságnak ki kell dolgoznia az életpályacsoportjaira vonatkozó humánerőforrás stratégiákat;
  • elrendelte a népegészségügyi szűrési programok felülvizsgálatát a költségvetési források figyelembevételével.

 

 

Réthelyi Miklós miniszter és Szócska Miklós államtitkár hangsúlyozta, a Semmelweis Tervben megfogalmazottak célja, hogy a polgárok egyértelmű betegutak mentén jobb ellátáshoz jussanak hozzá a jövőben.