Nagyobb védelem és szolidaritás a nemzetközi védelmet kérőkkel szemben.

A befogadási feltételekről, valamint a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvek módosított javaslataival a Bizottság jó úton halad azon célkitűzése felé, hogy 2012-ig létrehozza a Közös Európai Menekültügyi Rendszert.

A tagállamok és a nemzetközi védelmet kérők érdekeit szem előtt tartó javaslatok célja, hogy az eljárások gyorsabbak, méltányosabbak és hatékonyabbak legyenek. Figyelembe veszik továbbá a Miniszterek Tanácsában és az Európai Parlamentben folytatott többéves tárgyalások, illetve a menekültügyi egyesületekkel és az Emberi Jogok Bizottságával tartott konzultációk eredményeit. A tárgyalások további szakasza a „menekültügyi jogalkotási csomag” még tisztázatlan kérdéseire összpontosul majd.

Legfontosabb céljaim közé sorolom a valódi közös bevándorlási és menekültügyi politika megszilárdítását. Az EU-ban manapság nagyon eltérő bánásmódban részesülnek a menedékkérők, és az őket megillető garanciák is változóak. Az pedig, hogy a menedékkérőknek biztosítanak-e védelmet, nagymértékben attól függ, hogy mely tagállam vizsgálja a kérelmet. Ezen a megközelítésen változtatnunk kell. Hatékonyabb és méltányosabb menekültügyi eljárásokra, valamint a menedékkérők befogadását illetően megfelelőbb és egységesebb feltételekre van szükségünk az EU egész területén. Az uniós szinten megállapított előírásoknak ugyanakkor egyszerűnek, világosnak és költséghatékonynak kell lenniük. Az Uniónak ki kell állnia az értékei mellett, és védelmeznie kell a háború és üldözés elől Európába menekülőket. Ezért is fontos, hogy eleget tegyünk kötelezettségvállalásunknak, és 2012-ig létrehozzuk a Közös Európai Menekültügyi Rendszert. A mai javaslatok magas szintű védelmet kínálnak a ténylegesen védelemre szorulóknak, továbbá hozzájárulnak a nemzeti hatóságokra háruló szükségtelen terhek csökkentéséhez. Emellett növelhetik a tagállamok egymás közötti bizalmát is” – nyilatkozta Cecilia Malmström belügyi biztos.

A mai kezdeményezések célja, hogy Európa-szerte hatékony és méltányos eljárások, valamint egységesebb befogadási feltételek legyenek biztosítottak.

A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv javaslatán végrehajtott módosítások célja a szabályok egyszerűsítése és tisztázása, annak érdekében, hogy:

  • egyszerűbb legyen az irányelv végrehajtása, különösen akkor, ha a tagállamoknak egyszerre sok menedékkérelmet kell kezelniük. Felülvizsgálták a menekültügyi eljárás igénybevételére, a személyes meghallgatások lebonyolítására és a menekültügyi eljárások maximális időtartamára vonatkozó szabályokat (a javaslat egyik alapvető célkitűzése továbbra is az, hogy az elsőfokú eljárások lefolytatására megszabott általános határidő hat hónap legyen).
  • jobban kezelhetőek legyenek az esetleges visszaélések. Az új szabályok értelmében a tagállamok felgyorsíthatják az eljárásokat és a határon megvizsgálhatják a nem meggyőző vagy a nemzetbiztonságra, illetve a közrendre nézve fenyegetést jelentő kérelmeket.
  • javuljon az elsőfokú döntéshozatal minősége olyan gyakorlati intézkedések révén, amelyeknek köszönhetően a menedékkérő jobban átláthatja az eljárást, vagy a kérelmeket megvizsgáló és azokról döntő személyzet megfelelő képzésben részesülhet.
  • garantált legyen a védelemhez való hozzáférés. A javaslat világos előírásokat tartalmaz a határőrök, a rendőrök és egyéb olyan hatósági személyek tekintetében, akik elsőként kerülnek kapcsolatba a védelemre szorulókkal.
  • megfelelőbben kezelhessék az ismételten benyújtott kérelmeket. A módosított javaslat pontosítja azon rendelkezéseket, amelyek értelmében a menedékkérők ismételten benyújthatják kérelmüket, amennyiben a körülményeik megváltoztak. Ily módon megelőzhető a rendszerrel való esetleges visszaélés is.
  • javuljon a menekültügyi uniós vívmányok egyéb eszközeivel, többek között az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal (EMTH) való koherencia. A területen dolgozó személyzet képzéséről és a menekültügyi eljárás igénybevételéről szóló rendelkezések konkrét szerepkört állapítanak meg az EMTH-ra nézve.

A befogadási feltételekről szóló irányelv javaslatán végrehajtott módosítások az érthetőséget és a rugalmasságot kívánják fokozni, annak érdekében, hogy:

  • a tagállamok számára egyszerűbb legyen a végrehajtás. Az intézkedések végrehajtását illetően hagyott nagyobb mozgástér a pénzügyi költségek és az igazgatási teher csökkentését fogja eredményezni.
  • világos szabályok korlátozzák a menedékkérők fogva tartásának lehetőségét. A módosított javaslat szigorú előírásokat tartalmaz a fogva tartásra vonatkozóan, így csakis világosan megfogalmazott, egy közös listán részletesen meghatározott okokból korlátozható a szabad mozgáshoz való jog, amennyiben az valóban szükséges és arányos.
  • biztosítottak legyenek az emberhez méltó életkörülmények a kiszolgáltatott személyek (fiatalkorúak, kínzás áldozatai stb.) sajátos szükségleteinek azonosítását szolgáló intézkedések, valamint a menedékkérőknek nyújtott megfelelő szintű anyagi támogatás révén.
  • javuljon a menedékkérők önellátásra való képessége. Meg kell könnyíteni a menedékkérők munkához jutását, nagyobb mozgásteret biztosítva ugyanakkor a tagállamok számára a kérelmek elsőfokú vizsgálata során, illetve amikor egyszerre sok menedékkérelmeket kell kezelniük.

Előzmények

A Bizottság a befogadási feltételekről szóló irányelvre vonatkozóan 2008 decemberében (IP/08/1875), a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvre vonatkozóan pedig 2009 októberében (IP/09/1552) terjesztette elő első javaslatát. A ma ismertetett módosított javaslatok figyelembe veszik az Európai Parlament és a Tanács közötti tárgyalások és az érdekelt felekkel (UNHCR, NGO-k stb.) folytatott konzultációk során elért eredményeket.

A következő lépések

A két javaslatot 2011. június 9-én a Bel- és Igazságügyi Tanács elé terjesztik, majd a további vitákra a lengyel elnökség alatt kerül sor. Ahhoz, hogy a javaslatok jogszabály formájában léphessenek hatályba a tagállamok minősített többségének és az Európai Parlamentnek a támogatása szükséges.