Nagy önkormányzat esetében a mostani 60 napról 90 napra emelnék a válságköltségvetés elkészítésének idejét, bizonyos határidőket kibővítenének, és erősítenék a képviselő-testületi, közgyűlési döntéshozatalt kormánypárti képviselők, akik pénteken benyújtott javaslatukban a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény módosítását kezdeményezik.

Kósa Lajos fideszes és Habis László kereszténydemokrata politikus – debreceni, illetve egri polgármesterek – az Országgyűlés honlapján elérhető javaslatukat indokolva felidézik, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényt az Országgyűlés 1996-ban fogadta el, amikor néhány kisebb önkormányzat fizetésképtelenné válásának törvényi rendezése vált szükségessé.

Az azóta eltelt 15 év alatt elindult mintegy 40 eljárás döntően kis költségvetésű önkormányzatot érintett, az elmúlt évben azonban már nagyobb városokat, az elmúlt napokban pedig egy megyei önkormányzatot is elért az adósságkezelés kérdése. Bebizonyosodott, hogy a korábbi törvény már nem minden pontjában tudja betölteni szerepét a nagyobb települések és a közben megváltozott gazdasági, politikai (EU-s tagság )környezet miatt – írják.

Mint kifejtik, a fogalmi meghatározások pontosítása mellett bizonyos határidők jelentős kibővítésére, a képviselő-testületi, közgyűlési döntéshozatal erősítésére és a megváltozott jogi környezetre vonatkoznak a módosítások.

A kormánypárti politikusok szerint újólag szabályozni szükséges az adósságrendezésbe nem vonható, illetve az adósságrendezésbe vonható vagyoni kört. Az adósságrendezésbe nem vonható vagyon egyrészt az Országgyűlés által állami hozzájárulásban, támogatásban részesített feladatok ellátását érintő vagyonelemekkel bővülne. Álláspontjuk szerint pontosítani kell, hogy nem az adott önkormányzatot megillető pénzeszközök ne legyenek elvonhatók. Javasolják továbbá a pályázati pénzekkel kapcsolatos szabályozás bevezetését a veszteségek minimalizálása érdekében.

Nagy önkormányzat esetén a 60 nap kevésnek bizonyul a válságköltségvetés elkészítéséhez – írják, ezért azt szerintük 90 napra kellene emelni. Kitérnek arra is, hogy nagy összegű reorganizációs hitel esetében szükség van az állami költségvetés kamattámogatására ahhoz, hogy az egyezség létrejöjjön, és ne kerüljön sor vagyonfelosztásra. Javaslatuk szerint már az egyezségi javaslat szakaszában biztosítani kellene a reorganizációs hitel igénybevételét, ha az csak visszatérítendő kamattámogatással lehetséges.

Az indítvány megállapítja azt is, hogy a helyi önkormányzatok adósságállományának 50 százaléka nem forintban, hanem más devizanemben keletkezett. Amennyiben a reorganizációs hitel csak forintban lenne folyósítható, az azonnal elszenvedi az árfolyamveszteséget, ezért lehetővé kell tenni a reorganizációs hitel euróban, vagy svájci frankban való folyósítását azzal, hogy a kamattámogatás természetesen forintban jár. Ennek árfolyamát a végrehajtási rendelet fogalmazza meg.

Az adósságrendezési eljárás megindításával nemcsak a szállítói tartozások, hanem a banki követelések is lejárttá válnak akkor is, ha semmilyen késedelem nem mutatkozott ezekben.