Az Eötvös Károly Intézet – élve a már csak pár hónapig nyitva álló lehetőséggel – az Alkotmánybírósághoz fordult a rászorultsági alapon járó bérpótló juttatás feltételrendszerére vonatkozó szabályozás részbeni alkotmányellenességének megállapítása végett.

A szociális törvénybe még tavaly beiktatott új szabálya alapján az elmúlt fél évben számos önkormányzat bővítette rendeletében az úgynevezett bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeit a lakókörnyezet rendezettségével kapcsolatos legkülönbözőbb kötelezettségek előírásával.

Várbalog Község Önkormányzata például olyan feltételekhez kötötte a segélyezést, mint a kérelmező által lakott ingatlanban legalább 6 m2/fő lakóterület biztosítása, a lakószobák, a mosásra és a tisztálkodásra szolgáló vizes helyiségek rendeltetésszerű használata és rendszeres takarítása, az ingatlanban lakó összes személy rendszeres tisztálkodása, a személyi ruházatuk folyamatos tisztán tartása és tiszta helyen tárolása. A rendelet ellenőrzési jogot ad az önkormányzat tisztviselőinek, akik így akár azt is megvizsgálhatják, hogy milyen állapotban tartja valaki a fiókban a fehérneműjét.

Az Eötvös Károly Intézet – élve a már csak pár hónapig nyitva álló lehetőséggel – az Alkotmánybírósághoz fordult a rászorultsági alapon járó bérpótló juttatás feltételrendszerére vonatkozó szabályozás részbeni alkotmányellenességének megállapítása végett. Támadta a szociális törvény önkormányzatokat rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezését és próbaképpen Várbalog Község e tárgyban született rendeletét, mert azok súlyosan sértik a magánszférához, valamint a magánlakás sérthetetlenségéhez való jogot és önkényes jogalkalmazásra adnak módot.

Az Eötvös Károly Intézet munkatársainak tudomása szerint az országban számos önkormányzat fogadott el az indítványban megsemmisíteni kért rendelethez hasonló segélyezési feltételrendszert, ezért arra bíztatjuk a közvéleménynek a szegények ügye iránt elkötelezett tagjait, hogy akár a mi indítványunkban foglalt érvelést felhasználva, támadják meg az általuk ismert más önkormányzatok hasonló rendeleteit..

Az indítvány az intézet honlapjáról letölthető→