Ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely a végelszámolás alatt álló mezőgazdasági vállalkozásokat a Bizottság engedélye nélkül kizárja a nemzeti kiegészítő támogatásból – így döntött csütörtökön az Európai Bíróság.

A főtanácsnok februári indítványához hasonlóan most az Európai Bíróság is úgy ítélte meg, hogy ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely a végelszámolás alatt álló mezőgazdasági vállalkozásokat kizárja a nemzeti kiegészítő támogatásokból, miután az – a támogatás nyújtása tekintetében – a Bizottság által nem engedélyezett feltételt tartalmaz.

A Bábolna Zrt. még 2005-ben kapott uniós mezőgazdasági és hozzá kapcsolódó nemzeti kiegészítő támogatást, ám miután kiderült, hogy a cég 2004. szeptember 1-je óta végelszámolási eljárás alatt áll, az illetékes magyar hatóságok visszavonták a tagállami hatáskörben kiosztott nemzeti kiegészítő támogatást, mivel a magyar jog tiltja támogatás nyújtását végelszámolás alatt álló cégeknek.

A Bábolna azonban emiatt pert indított. A cég azzal érvelt, hogy az uniós és a nemzeti mezőgazdasági támogatások az EU közös mezőgazdasági politikájára tekintettel egy egységes rendszert alkotnak, amelyben a támogatási feltételek sem térhetnek el. Márpedig szerinte az uniós mezőgazdasági támogatás nyújtásának nem feltétele az, hogy az érintett vállalkozás ne álljon végelszámolás alatt.

Az ügy a Fővárosi Bíróság elé került, amely azután az Európai Bírósághoz fordult. A luxemburgi székhelyű taláros testület csütörtöki ítéletében emlékeztetett arra, hogy a nemzeti kiegészítő támogatások az EU közös agrárpolitikájának keretébe illeszkednek, és azokat az új tagállamok objektív kritériumok alapján és kizárólag a Bizottság engedélyével nyújthatják.

A Bíróság szerint a nemzeti kiegészítő támogatásokkal kapcsolatban a Bizottságnak benyújtott és az uniós szerv által jóváhagyott magyar program nem tartalmazott olyan feltételt, amely szerint ilyen támogatás csak olyan mezőgazdasági vállalkozásoknak nyújtható, amelyek nem állnak végelszámolási eljárás alatt.

Mindezek miatt pedig a Bíróság most úgy határozott, hogy a végelszámolás alatt álló mezőgazdasági vállalkozásokat a nemzeti kiegészítő támogatásokból kizáró magyar szabályozás ellentétes az EU-joggal.