A Bizottság kitart a magyar konvergencia-programról és a nemzeti reformprogramról alkotott véleménye, továbbá a kormánynak tett ajánlások mellett, és „határozottan elutasítja” azt a Matolcsy miniszter levelében szereplő kitételt, hogy az országspecifikus ajánlások ebben a formában az Európai Szemeszter hitelességét kockáztatnák.

Az Európai Bizottság pénteken reagált Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Olli Rehn és Andor László biztosoknak írt levelére, amelyben időzítési, eljárási és tartalmi szempontból is több kifogást emelt az Európai Szemeszter keretében kedden Magyarországról készült értékelésről és a hazánknak tett ajánlásokról. Amadeu Altafaj-Tardio, a gazdasági és pénzügyi biztos szóvivője a BruxInfónak nyilatkozva a Bizottság nevében védelmébe vette Brüsszelnek a magyar konvergencia-programról és nemzeti reformprogramról készített elemzését, és jelezte, hogy a testület fenntartja a hazánkhoz intézett ajánlásait.

Ami a Matolcsy-levél időzítéssel kapcsolatos észrevételeit illeti, a Bizottság aláhúzza, hogy az ajánlások elfogadására kitűzött június 7-i határidőt korai szakaszban a magyar elnökséggel közös megegyezésben rögzítették. Következésképpen, Magyarországot is beleértve minden tagállam tisztában volt ezzel az időponttal. A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Bizottság több héten keresztül intenzíven dolgozott azért, hogy befejezze a tagállami programok kiértékelését és a június 7-i határidőre megtegye az ajánlásokat.

Ami az eljárást illeti, Amadeu Altafaj emlékeztetett rá, hogy a tagállamok legmagasabb szinten állapodtak meg arról, hogy a függetlenség és a hitelesség érdekében a Bizottság dolgozza ki az országspecifikus ajánlásokat. „Ezt a függetlenséget és hitelességet aláásta volna, ha a Bizottság (miként arra a magyar nemzetgazdasági miniszter levele szerint igényt tartott volna) június 7. előtt párbeszédet kezdett volna a nemzeti hatóságokkal az ajánlások tartalmáról vagy a nemzeti programokra vonatkozó elemzéséről” – érvelnek Brüsszelben.

A Bizottságnál hangsúlyozzák, hogy ha a tagállamok nem értenek egyet az országspecifikus ajánlásokkal, a következő két hétben hangot adhatnak ennek a véleményüknek a foglalkoztatási és szociális ügyi, továbbá a pénzügyminiszteri tanácsban, valamint technikai szinten a különböző előkészítő fórumokon.

„Mindazonáltal bízunk benne és reméljük, hogy a legmagasabb szinten hozott politikai döntésekkel összhangban a tagállamok közösen tenni fognak a költségvetési konszolidáció, a szerkezeti reformok és a növekedést célzó intézkedések ambíciójának fenntartásáért. És a tagállami felügyeleti folyamat nem vezet az ambíció azon szintjének a felvizezéséhez, amely ahhoz szükséges, hogy Európa újra rátaláljon a növekedésre, ami fenntartható és inkluzív” – tolmácsolta a Bizottság véleményét Olli Rehn szóvivője.

Ami az ajánlások tartalmát illeti, Brüsszelben úgy vélik, hogy minden egyes tagállam ajánlásai az érintett ország gazdasági helyzetének átfogó, objektív technikai elemzésén alapultak, mind a közpénzügyeket, mind pedig a strukturális kihívásokat illetően. Az ajánlások ennek az értékelésnek az eredményei, amit az ugyancsak június 7-én közzétett munkaanyag is részletesen kifejt. „Ezért kitartunk a magyar konvergencia programról és a nemzeti reformprogramról készült értékelésünk és a Magyarországhoz intézett ajánlások mellett” – közölte Olli Rehn szóvivője, hozzátéve, hogy a Bizottság ezért határozottan elutasítja azt, hogy akár a folyamatból, akár az országspecifikus ajánlások tartalmi elemeiből kifolyólag veszélyben lenne az Európai Szemeszter hitelessége.