Az Országgyűlés e heti kétnapos ülése során a képviselők döntenek a Büntető Törvénykönyv módosításáról, mellyel büntethetővé válna a költségvetési csalás és a társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással való visszaélés.

Emellett több kormányelőterjesztés vitája is napirendre kerül, többek között az egészségügyi és közlekedési tárgyú törvénycsomagok.

A kedden délután egy órakor kezdődő ülésen a képviselők számos javaslat – köztük többek között a népszavazásról, a köztársasági elnök jogállásáról, a közfoglalkoztatásról, a közbeszerzésekről, a katasztrófavédelemről szóló törvényjavaslatok – sürgős tárgyalásáról döntenek.

Kedden szavaznak a Büntető Törvénykönyv módosításáról, amellyel létrejön a költségvetési csalás büntetőjogi fogalma, és akár 2 év szabadságvesztéssel lesz büntethető a szociális támogatásokkal, és társadalombiztosítási ellátással való visszaélés. Zárószavazás várható Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter világörökségekről szóló javaslatáról, illetve kormánypárti képviselők által kezdeményezett a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatokról. Utóbbi célja, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő vegye át a korábban 24 közhasznú alapítvány által folyósított adómentes közcélú oktatási támogatásokat.

Dönthetnek a képviselők az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési javaslat módosításáról, így a jövőben a parlament választhatná meg az Alkotmánybíróság elnökét is.

Több indítványhoz kapcsolódó módosító javaslatról is szavaznak, ezek többek között a Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter által benyújtott határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló törvényjavaslat, az Állami Számvevőszékről szóló sarkalatos törvényjavaslat, illetve az egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat, mely az ügyészek és a bírák szolgálati jogviszonyát az általános öregségi nyugdíjkorhatárhoz kötné.

Megtartják az általános vitát napirend szerint még kedden az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform előkészítéséről szóló OGY határozat módosításáról, illetve a nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről szóló országgyűlési határozati javaslatról. Lehetőség szerint mindkét javaslatról határozathozatal is várható.

Együttes általános vitára és határozathozatalra kerül sor több nemzetközi szerződés érintő javaslattal kapcsolatban, ezek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezményhez kapcsolódnak. Szintén együttes általános vita lesz a MÁV gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság jelentéséről és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatról.

Több általános és részletes vita várható még kedden, többek között az atomenergiáról szóló törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról, az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról, illetve arról a határozati javaslatról, mely a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szól.

Amennyiben a képviselők elfogadják kedden a Házszabálytól való eltérést, úgy szerdán kerülhet sor a devizahitelek törlesztési árfolyamának rögzítéséről szóló törvényjavaslat összevont általános és részletes vitájára. A Házszabály elfogadása esetén kedden tarthatják meg az összevont általános és részletes vitát a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Magyar Állam javára történő megvásárlásának jóváhagyásáról szóló országgyűlési határozati javaslatról, továbbá a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról, illetve szerdán már a javaslatokról szóló zárószavazásra is sor kerülhet.

Emellett a keddi ülésen döntenek a képviselők napirend kiegészítésről is, mely szerint már kedden és szerdán sor kerülhet a rendőrségről szóló törvény, a szabálysértésekről szóló törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános és részletes vitájára.

Szerdán általános vita lesz többek között az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatról, az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslatról, illetve az egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról.

Részletes vitát tartanak a képviselők egyebek mellett az egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatról, illetve a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a kormány általi felülvizsgálatáról szóló országgyűlési határozati javaslatról.