Az Országgyűlés 2011. június 14-én 280 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 22 tartózkodás mellett elfogadta a világörökségről szóló törvényt.

A világörökségi helyszíneket érintő új kihívások kezelése érdekében széleskörű társadalmi és kormányközi együttműködéssel megalkotott ­ nemzetközi kontextusban is jelentős eredménynek számító ­ törvény célja egy átlátható, tervezhető szabályozási és finanszírozási rendszer létrehozása. Fontos továbbá az is, hogy növeljük a helyszínek fenntartható használatát segítő fejlesztéseket. 

Az új szabályozás legfontosabb elemei között szerepel a kormányrendeleti szinten kihirdetésre kerülő világörökségi kezelési terv, amely tartalmazza az érintett területtel kapcsolatos korlátozásokat, a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke megőrzésével kapcsolatos feladatokat és lehetőségeket. Új kötöttségeket ugyanakkor a szabályozás nem vezet be, csupán a meglévő természet- és örökségvédelmi rendelkezéseket konkretizálja, pontosítja. A világörökségi kezelési terv alapján szükséges felülvizsgálni az érintett területrendezési terveket, valamint településrendezési eszközöket. 

A törvény értelmében a kultúráért felelős miniszter világörökségi gondnokságokat jelöl ki a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke megőrzését szolgáló kezelésnek, mint állami feladatnak a kezelési tervben foglaltak alapján történő ellátására. 

A törvény biztosítja a világörökségi helyszínek kiszámítható finanszírozását, ami nem volt megoldott, annak ellenére, hogy a kiemelkedő egyetemes érték megóvása és fenntartása nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettség is. A kormány szándéka szerint a finanszírozás pályázati és pályázaton kívüli támogatások formájában történik. Pályázati források részben központi költségvetési, illetve külső pénzeszközök (magántőke) felhasználását, részben pedig EU-s pályázati forrásokat jelentenek. Pályázaton kívüli forrás lesz a címzett állami támogatás adott területen felmerülő, konkrét feladat megvalósítására. 

A világörökségi helyszínek kulturális és természeti értékeinek megőrzése nemzetközi kötelezettség, ugyanakkor kiemelt közérdek is. A világörökség szellemi értékei évszázados tudást, hagyományokat hordoznak, öregbítik hazánk hírnevét, hozzájárulnak a kulturális és ökoturizmus fejlődéséhez.