A győri büntetés-végrehajtási intézet elítéltjei ezúttal a helyi Kossuth Lajos Általános Iskolának segítettek az idén már hároméves „Megbántam, jóvátenném” elnevezésű resztoratív börtönprogram keretében.

Az elvégzett munka különlegessége, hogy a kerítés alapozó festését az iskola diákjai végezték, míg a végleges festésre az intézet önkéntes elítéltjeinek közreműködésével került sor.

A Kossuth Lajos Általános Iskola – a Pressley Ridge Magyarország Alapítvánnyal együttműködve – komplex nevelési-oktatási programot indított a magatartás- és viselkedészavaros, beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek nevelésének, oktatásának támogatása érdekében. Ebben kiemelt jelentőséggel bír a diákok munkára nevelése, így az iskola kerítésének alapozását is szívesen elvállalták a gyerekek még a fogvatartottak előtt.