A Bizottság és az Európai Parlament közös átláthatósági nyilvántartást vezetnek be annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az európai politika befolyásolására törekvő szereplők.

Annak érdekében, hogy tovább növeljék az uniós döntéshozatal átláthatóságát, a tegnapi napon az Európai Bizottság és az Európai Parlament közös, nyilvános átláthatósági nyilvántartást vezetnek be, amely a korábbiaknál több információt szolgáltat az európai politika befolyásolására törekvő szereplőkről.

Az új nyilvántartás a Bizottság által 2008-ban létrehozott nyilvántartás helyébe lép, amelyben már több, mint 4 000 szervezet szerepel. Ezek a következő 12 hónap során fokozatosan átkerülnek az új, közös átláthatósági nyilvántartásba. Az új nyilvántartás a hagyományos lobbistáknál szélesebb körre fog kiterjedni; tartalmazni fogja a jogi cégeket, a civil szervezeteket, az agytrösztöket – tulajdonképpen minden olyan szervezetet vagy önfoglalkoztatott személyt, aki az uniós politikaalkotás- vagy végrehajtás befolyásolásával foglalkozik. Ez kulcsfontosságú lépés a fokozottabb részvételi demokrácia felé, ami az EU egyik célja.

A nyilvántartás szereplőinek is több információt kell nyújtaniuk a korábbiaknál, ideértve a lobbizásban résztvevő személyzet létszámát, az általuk támogatott főbb jogalkotási javaslatokat, valamint az Uniótól kapott finanszírozásukat.

Az átláthatósági nyilvántartásba való bejelentkezéssel a szervezetek egyben alávetik magukat egy egységes etikai kódexnek, amelynek értelmében például kötelesek lennének a saját nevük, illetve a foglalkoztató szervezet nevének közlésével azonosítani magukat, illetve tilos lenne számukra az etikátlan információszerzés. Az etikai kódex megszegése esetén lehetőség lesz panaszra, illetve intézkedések lesznek alkalmazhatóak a vétkesekkel szemben.

Az Európai Bizottság alelnöke, Maroš Šefčovič szerint: „Ez jó hír az európai politikaalkotás átláthatósága szempontjából. Minden olyan szervezet – legyen kereskedelmi, szakmai vagy civil szervezet, agytröszt vagy egyéb szervezet – amelynek nincs rejtegetnivalója, szerepelni fog a nyilvántartásban, és információt fog szolgáltatni a munkájáról a nyilvánosság és az intézmények számára. A nyilvántartásban nem szereplőktől meg kell majd kérdezni, hogy miért nem biztosítják az átláthatóságot – és a napi munkájukban tapasztalni fogják a nyilvántartásból való kimaradás okozta hátrányokat, különösen az Európai Parlament által támasztott követelmények miatt. Örülök annak, hogy a Tanács is kész aktív szerepet vállalni a nyilvántartással kapcsolatban. A biztosok új magatartási kódexével, illetve a mostani közös átláthatósági nyilvántartással Európa- és világszerte mércét szabtunk sok más főváros számára.”

Diana Wallis, az Európai Parlament alelnöke szerint: „Úgy érzem, hogy végre megvalósítottuk a munkacsoportunk által évekkel ezelőtt kitűzött célt, és remélem, hogy ma a Bizottság és a Parlament közös érdekképviseleti nyilvántartásának létrehozásával hozzájárulunk ahhoz, hogy erősítsük Brüsszelben az átláthatóság kultúráját.”

Mostanáig némileg zavaros volt a helyzet. Többé azonban nem lehetnek félreértések: csak egyetlen nyilvántartás lesz, amibe be kell jelentkezni. A nyilvántartás azt is jelzi majd mindazok számára, akik befolyásolni kívánják az uniós politikaalkotást, hogy intézményeink együttműködnek egymással. Ezért tölt el izgalommal a Tanács mostani bejelentése, miszerint készek lépéseket tenni a nyilvántartáshoz való csatlakozás felé. Egy nagy lépést teszünk együtt a helyes irányba. Ezzel kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani Maroš Šefčovič alelnök úrnak a tárgyalások során tanúsított nyíltságáért és együttműködési készségéért.”

Az átláthatósági nyilvántartás weboldala→

További vélemények:

Jana Mittermaier, a Transparency International brüsszeli irodájának vezetője:

A Transparency International üdvözli az új átláthatósági nyilvántartást, amely egy újabb lépés a helyes irányba, és arra bátorítja az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet, hogy haladjanak tovább ezen az úton. Az új nyilvántartás fontos mérföldkő az uniós lobbitevékenységek nagyobb átláthatóságának megteremtése felé. Azonban csak akkor lesz hatékony, ha használata megfelelően és a kapcsolódó etikai kódex szellemében fog történni. Az új nyilvántartás mutatni fogja a lobbitevékenységben résztvevő valamennyi fél elkötelezettségét a nagyobb átláthatóság mellett.”

José Laloum, az Európai Közügyi Tanácsadók Szövetségének elnöke:

„A nyilvántartás sikeressége egyértelműen az általunk képviselt szakmák érdeke, és sürgetjük a Bizottságot és a Parlamentet, hogy a csatlakozás járjon egyértelmű előnyökkel a hozzáférés, az eseményeken való részvétel és a konzultációk tekintetében.

Richard Linning, a Nemzetközi Public Relations Szövetség elnöke:

A Nemzetközi Public Relations Szövetség üdvözli az egységes átláthatósági nyilvántartás elindítását. A céljai összhangban állnak a saját, 50 éve létező etikai kódexünkkel, amelyet nemrégiben fogalmaztunk újra az egyértelműség érdekében, és amely 25 nyelvre lett lefordítva. Arra számítunk, hogy az új nyilvántartás megkönnyíti majd a bizottsági tisztviselők és a képviselők elérését.”

Lyn Trytsman-Gray, az Európai Ügyek Szakembereinek Társaságának elnöke:

Az Európai Ügyek Szakembereinek Társasága üdvözli az egységes európai parlamenti és bizottsági átláthatósági nyilvántartás bevezetését, amit a társaság régóta támogatott. Az átláthatóság és a bizalom a jó döntéshozatal és a jó lobbizás lényegéhez tartoznak. Maradt azonban néhány olyan terület, amelyekre továbbra is figyelmet kell fordítani, ezért együtt fogunk dolgozni a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy ezek a kérdések is megoldódjanak.