Az Országgyűlés e heti három napos ülésén megválasztja az Alkotmánybíróság öt új tagját, emellett döntenek az egészségügyi tárgyú törvények módosítása keretében a táppénzszabályok szigorításáról, illetve folytatódik több sarkalatos törvény tárgyalása.

A hétfőn délután egy órakor kezdődő ülés során a képviselők kétharmadának szavazatával várhatóan megválasztják az Alkotmánybíróság öt új tagját. Zárószavazás lesz Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter egyes egészségügyi tárgyú törvényeket módosító javaslatáról, melynek célja, hogy a táppénz a lehető leginkább megfeleljen rendeltetésének, vagyis, hogy a biztosítási jogviszonyban álló, jellemzően betegség miatt keresőképtelenné vált embereknek nyújtson pénzbeli ellátást, továbbá, hogy a közpénzekkel való visszaélés lehetőségét minimálisra csökkentsék.

Dönthetnek a képviselők a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, annak következményeit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról, illetve a privatizációs szerződések környezetvédelmi és természetvédelmi előírásainak a kormány általi felülvizsgálatáról szóló országgyűlési határozati javaslatról. Szintén zárószavazás lesz a Gazdasági bizottság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló javaslatról, melynek célja, hogy a Felügyelet jogállására vonatkozó szabályok összhangba kerüljenek az Alaptörvénnyel. Záróvita és zárószavazás lesz a környezetvédelmi termékdíj bevezetéséről szóló kormánypárti javaslatról, melynek célja az iparág tevékenységének teljes megújítása, a többször felhasználható termékek szélesebb körű elterjedésének előmozdítása, valamint a hulladékhasznosítás mértékének jelentős növelése az Európai Unió elvárásaival összhangban.

Szavaznak a képviselők több előterjesztés módosító javaslatairól, többek között a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódóan, az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódóan, az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódóan, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódóan, illetve az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódóan. Utóbbi előterjesztés módosító javaslatai között szerepel a kormánypárti regisztrációs adót érintő változtatás is, mely elősegítené a jelenleg külföldi rendszámmal ellátott, ám magyar utakon használt gépjárművek magyar rendszámmal való ellátását.

Még hétfőn záróvita és zárószavazás lesz többek között Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter, az atomenergiáról szóló törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról. Általános vitát tartanak egyebek mellett Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a költségvetés módosítását kezdeményező javaslatáról, mely a stabilitási alap végleges kialakítását kezdeményezi. A javaslat részletes vitáját kedden tartják meg.

Kedden több sarkalatos törvény tárgyalása folytatódik, többek között részletes vita lesz az alapvető jogok biztosáról szóló javaslatról, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényjavaslatról, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényjavaslatról.

Emellett több más előterjesztés részletes vitáját folytatják le, ezek között van a közfoglalkoztatásról szóló törvényjavaslat, a sporthuliganizmus elleni fellépésről szóló törvényjavaslat, az alacsony keresetűek bérének emelését ösztönző törvényjavaslat, illetve a közbeszerzésekről szóló javaslat.

Szerdán négy javaslatot tárgyal a Ház általános vita keretében. Szó lesz a Kossuth tér rekonstrukciójáról szóló országgyűlési határozati javaslatról, a magyar nyelv napjáról szóló országgyűlési határozati javaslatról, a kulturális örökség védelméről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról, illetve a katasztrófavédelemről szóló sarkalatos törvényjavaslatról.