Bár volt orvosi igazolása arról, hogy közösségbe mehet, fertőzéstől félve hazaküldték a gyermeket az óvodából. Az óvoda vezetőjének nem volt felhatalmazása az ilyen elkülönítésre, ami orvosi szakkérdés – állapította meg az állampolgári jogok biztosa, aki azt is kifogásolta, hogy az egyenlő bánásmód követelményén őrködni köteles oktatási hivatal sem a hatáskörének megfelelően járt el.

A Hepatitis B vírusfertőzésben szenvedő gyermek orvosi igazolást kapott arról, hogy közösségbe mehet. Az óvodából az intézményvezető ennek ellenére hazaküldte, mondván, hogy a gyermek esetleg megfertőzhet másokat, amiért az óvoda nem vállalhatja a felelősséget. A vezető szerint hepatológusnak – a májbetegségek szakértőjének – vagy a népegészségügyi szolgálatnak kellene igazolnia, hogy a gyermek immár nem fertőz.
A szülők hiába kértek segítséget a fenntartó polgármesteri hivataltól és az oktatási hivataltól. A polgármester lehetetlennek tartotta egy gyermek érdekét szembeállítani a többi 43 gyermekével, és az intézmény fenntartásának ellehetetlenülését hangsúlyozta. Az Oktatási Hivatal levelében hatáskörének hiányáról tájékoztatta a szülőket.

Szabó Máté országgyűlési biztos mindezzel kapcsolatban felidézte a fertőző betegségekre vonatkozó hatályos szabályozást és az országos tiszti főorvos véleményét, amely szerint számos – egyébként fertőző – betegség esetében semmilyen közegészségügyi, járványügyi szempont nem indokolja a kórokozó-hordozó személy elkülönítését. Arra a jogszabályi előírásra is emlékeztetett, hogy a fertőző beteg elkülönítéséről a betegséget észlelő orvos intézkedik, és ez a fertőzőképesség idejére szól. Több alkotmányos jogot, például az emberi méltósághoz, a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát sérti, ha az elkülönítésről, egy kifejezetten orvostudományi szakkérdésről felhatalmazás nélküli személy – mint a szóban forgó intézmény vezetője – intézkedik.
A biztos nem tartja elfogadhatónak a fenntartó, a polgármesteri hivatal véleményét, mivel a szülőik panaszát érdemben nem vizsgálták, a válasszal nem orvosolták az intézmény vezetői által okozott jogsérelmet, sőt azt tovább súlyosbították azzal, hogy egyetértettek az intézmény vezetőinek alapjogokat sértő eljárásával.

Az Oktatási Hivatal nem teljesítette a hatáskörében szereplő egyik fontos feladatát, az egyenlő bánásmód követelményeit előíró rendelkezések megtarttatását – fejtette ki az ombudsman abból kiindulva, hogy minden gyermeknek joga, hogy a közoktatásban ugyanolyan színvonalú ellátást kapjon, mint a vele összehasonlítható helyzetben lévő más gyerekek. Hátrányos megkülönböztetésnek minősül, ha egy személy valós vagy vélt (például egészségi) állapota miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban.
Az ombudsman mindezek miatt a nemzeti erőforrás miniszterének intézkedését kérte, valamint kezdeményezte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjénél, hogy soron kívül vizsgálja ki az önkormányzati óvodában történteket.

A jelentés a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201007355.rtf oldalon olvasható.