Jóri András adatvédelmi biztos javaslatára az Országgyűlés engedékenyebb szabályozást fogadott el.

Elfogadta a parlament Jóri András a társasházak kamerás megfigyelésének könnyítésére tett tavalyi javaslatát. Az adatvédelmi biztoshoz nagyszámban érkező panaszok arra utaltak, hogy tömeges jogsértés volt jellemző a túl szigorú jogszabályok miatt, mivel a kamerák felszereléséhez minden tulajdonos hozzájárulására szükség volt. Ennek ellenére ott is felszerelték a kamerákat, ahol a tulajdonosok túlnyomó többsége jóváhagyta azt.
Az új törvény tartalmazza az adatvédelmi biztos javaslatait: kizárólag az emberi élet, testi épség személyi szabadság védelme, a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása, valamint vagyonvédelem érdekében lehet kamerarendszert alkalmazni. Jogszerűen akkor szerelhető fel a berendezés, ha a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

A kamerák felszereléséhez és működtetéséhez a tulajdonostársak négyötödének hozzájárulása szükséges.
A képfelvevők nem irányulhatnak a tulajdonostársak külön tulajdonában álló lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek bejáratára. Üzemeltetőjük a közös képviselő, vagy szerződés alapján a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényben meghatározott személy lehet. Működtetésükhöz szükséges az arra vonatkozó adatkezelési szabályzat megalkotása, amely összhangban áll a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseivel.