2011-ben az OTP Bank Nyrt. részt vett az Európai Bankhatóság (EBA) által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet), az Európai Központi Bank (EKB), az Európai Bizottság, valamint az Európai Rendszerkockázati Testület közreműködésével koordinált EU-szintű stressz-tesztben.

Az OTP Bank Nyrt. a magyarországi hitelintézeti szektor piacvezető intézménye. Mérlegfőösszeg alapján 20%-ot meghaladó piaci részesedéssel rendelkezik. A közép-kelet-európai régió nyolc országában van jelen leányvállalatain keresztül.

Az OTP Bank Nyrt. tudomásul veszi az EBA, a Felügyelet és a Nemzetgazdasági Minisztérium uniós szintű stressz-tesztről szóló mai közleményét, és a teszt eredményeit teljes mértékben elfogadja.

A teljes eszközérték tekintetében az uniós bankszektor mintegy 65%-át lefedő, 91 banknál végzett európai banki stressz-teszt célja azt volt, hogy megvizsgálja az európai bankok súlyos sokkokkal szembeni ellenálló- és fizetőképességét feltételezett stresszhelyzetekben, bizonyos korlátozó feltételek mellett.

A bankok ellenállóképességébe vetett bizalom visszaállításának érdekében, a stressz-teszt feltételei és módszertana úgy került kialakításra, hogy megítélhető legyen a résztvevő bankok tőkemegfelelése a hibrid tőkeelemek nélküli, alapvető tőkével (Core Tier 1) számított 5%-os küszöbértékhez viszonyítva. A pesszimista stressz-teszt forgatókönyvet az EKB két éves időszakra kiterjedően (2011-2012) dolgozta ki. A stressz-teszt végrehajtására a 2010. decemberi mérleg változatlanságát feltételezve került sor. A stressz-teszt a résztvevő bankok jövőbeli stratégiáját és üzleti döntéseit nem veszi figyelembe, így nem szolgál az OTP Bank Nyrt. nyereségének előrejelzéséül.

Az európai szintű stressz-teszt célja, hogy a teszt során megállapított, majd nyilvánosságra került eredmények felhasználásra, az esetleges hiányosságok pedig korrigálásra kerüljenek a pénzügyi rendszer stabilitásának növelése érdekében.

Az OTP Bank Nyrt. becsült, hibrid tőkeelemek nélküli, konszolidált alapvető tőkemegfelelési mutatója a 2010. végi 12,3%-hoz képest 2012-ben az alapforgatókönyv mentén 17,2%-ra, a pesszimista forgatókönyv esetén pedig 13,6%-ra módosulna.

Az európai szintű stressz-teszt eredményei tehát azt jelzik, hogy az OTP Bank Nyrt. eleget tesz a stressz-teszthez megállapított tőkemegfelelési mutatónak. A bank emellett továbbra is gondoskodik arról, hogy megfelelő szavatoló tőke álljon rendelkezésre mindenkori biztonságos működéséhez.