Mostantól adatbázis segíti a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv, illetve az ezeket a nemzeti jogrendbe átültető tagállami törvények maradéktalan érvényesítését.

A Bizottság internetes adatbázist hozott létre, amelyen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat elleni fellépéssel összefüggő jogi adatokat, jogszabályokat tette bárki számára elérhetővé.

A honlap a testület reményei szerint nagyban hozzájárul majd a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtásához, amely a fogyasztók magas szintű védelmét hivatott biztosítani. A jogszabály így tiltja egyebek között a megtévesztő vagy az agresszív kereskedelmi gyakorlatot.

A site-on tagállamokra lebontva megtalálhatók a direktívát a nemzeti jogba átültető törvények éppúgy, mint a közigazgatási határozatok, vagy a releváns irodalomra történő utalások.