A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Elnöke a volt pénztártagok érdekeinek védelme érdekében, a tagi kifizetések banki átutalása, továbbá postai kiutalása költségeinek a volt tagokra történő áthárításával kapcsolatos levelében az alábbi elvárást fogalmazta meg a magánnyugdíjpénztárak felé.

A banki átutalási és postai kiutalási költségek felszámíthatóságának vonatkozásában a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról szóló 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése tartalmazza azt az előírást, hogy „A visszaléptetés során a magánnyugdíjpénztár az eszközök átadásával és az átutalásokkal kapcsolatos tényleges banki, tőzsdei, elszámolóházi és postai költségeket a tagi követeléssel szemben érvényesítheti.”

Az idézett rendelkezés lehetőséget teremt arra, hogy a tagi kifizetéssel kapcsolatos banki és postai utalási költséget a magánnyugdíjpénztárak a volt tagok terhére érvényesítsék. A Felügyelet megállapítása szerint e költség felszámítását azonban a jogszabályi előírás nem teszi kötelezővé, így a magánnyugdíjpénztáraknak mérlegelési jogkörük van abban a vonatkozásban, hogy a volt tagok felé mekkora mértékű költséget érvényesítenek.

A Felügyelet Elnöke a magánnyugdíjpénztárak részére írott levelében kifejezte azon elvárását, hogy a tagi kifizetések banki átutalása, továbbá postai kiutalása költségeinek a volt tagokra történő áthárítása körében kívánatos, hogy a magánnyugdíjpénztárak minden szükséges intézkedést tegyen meg annak érdekében, hogy a volt tagoknak járó kifizetésből a lehető legminimálisabb és ésszerűen indokolt költségek kerüljenek levonásra.

A Felügyelet Elnöke levelében egyértelműen megfogalmazta, hogy a magánnyugdíjpénztáraknak akkor kellően méltányos az eljárása, ha a Magyar Posta Zrt.-től, illetőleg a banki utalásnál közreműködő pénzügyi szervezetektől igénybe vehető kedvezményeket érvényesítik annak érdekében, hogy a volt pénztártagoknál a lehető legkisebb költség jelentkezzen.

A Felügyelet ezúton arról is tájékoztatja a közvéleményt, hogy a magánnyugdíjpénztárak fentiek szerinti költségfelszámítási gyakorlatát — annak a volt tagokat érintő jelentősége miatt — értékelni kívánja, melyre való tekintettel a magánnyugdíjpénztáraktól 2011. szeptember 15. napjáig beszámoló készítését kérte a tagi kifizetések során felszámított költségek minimalizálása érdekében tett intézkedéseikről.