Közel 81 millió forintos, a munkavédelemmel összefüggő bírságot szabtak ki 2011 első félévében a munkavédelmi felügyelők.

Az idei év első féléves ellenőrzéseiről szóló közlemény szerint az OMMF által kiszabott bírságok legnagyobb hányadát, 60 százalékát tették ki a munkavédelmi bírságok, ezek összege összesen 49,18 millió forint volt. Az kiszabott bírságok 17 százaléka volt eljárási, ezek összege 13,63 millió forint, 12 százalékot tett ki a helyszíni bírság 9,327 millió forint értékben és 11 százalékot a szabálysértési bírság 8,715 millió forint értékben.
A közleményből kiderül az is, hogy 2011 első félévében a munkavédelmi hatósági ellenőrző munka 10.466 munkáltatóra terjedt ki, a felügyelők ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményekre vonatkozó szabályok betartását.
A munkavédelmi felügyelők az ellenőrzött munkáltatók 83,6 százalékánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot. Az ellenőrzések során 281.046 munkavállaló foglalkoztatási körülményeinek vizsgálták, a szabálytalanságok az ellenőrzött munkavállalók 60,3 százalékát érintették.

Az ellenőrzések eredményeként összesen 15.835 munkavédelmi (közigazgatási- és szabálysértési) határozat készült, a 14.816 közigazgatási határozatban összesen 60.291 intézkedést hoztak a felügyelők. Az összes intézkedésen belül a munkaegészségügyi intézkedések aránya 36,9 százalék volt, ami a munkaegészségügy munkavédelmi integrációja óta eltelt négy évben a kezdeti emelkedő tendencia után ma már kis ingadozást mutató jellemző értéknek tekinthető.
2011. január 1. és június 30-a között a munkavédelmi hatóság összesen 191 bejelentett foglalkozási megbetegedés gyanúját és 49 fokozott expozíciós esetet vizsgált ki, majd ezt követően továbbította a bejelentést a vizsgálati dokumentációkkal együtt az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) részére azért, hogy megvizsgálják azok szakmai megalapozottságát illetve a megbetegedések foglalkozási eredetét. A legtöbb foglalkozási megbetegedésre utaló jelet a kémiai kóroki tényezőkkel (vegyi anyagokkal) összefüggésben találták a munkavédelmi felügyelők.

A közlemény szerint az idei első félévben 7.343 súlyos munkabalesetet jelentettek be, ezek közül 41 volt halálos; a tavalyi első félévben 8.488 súlyos munkabalesetet regisztráltak, ezek közül 40 volt halálos.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi hatóságainak folyamatosan zajló ellenőrzésein belül az első félévben nagyobb arányt képviseltek az olyan ágazatok és tevékenységek alá eső munkáltatók, amelyeknél a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése gyakoriság, súlyosság szempontjából nagyobb figyelmet érdemel – közölte az OMMF.
A főfelügyelőség szerint ezzel magyarázható, hogy a kiemelt ágazatokban (építőipar, mező- és erdőgazdaság, feldolgozó- és gépipar, egészségügyi és szociális ellátás, külszíni bányászat) a szabálytalansággal érintett munkáltatók száma megközelíti az ellenőrzöttek számát. Kevés olyan munkáltató ellenőrzésére került sor, ahol a felügyelőknek nem kellett intézkedniük a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók megelőzése érdekében – áll a közleményben.